کارخانه کاله در عراق بیمه نداشت!

دکمه بازگشت به بالا