فقط یکی از ۵ شناور آتش گرفته در اسکله نخل تقی بیمه بود

دکمه بازگشت به بالا