اخبار مهماقتصاد و داراییاقتصادیبیمهپول وسرمایهپیشخوان

نگاهی به مدل‌های سرمایه‌گذاری در کنار عملیات بیمه‌گری در ایالات متحده، ژاپن و منطقه یورو

اقتصادناب_بازار بیمه ژاپن دارای درصد بالایی از سرمایه‌گذاری‌های ارزی خارجی (شمول رده «سایر سرمایه‌گذاری‌ها» می‌شود که ۲۵ درصد از کل سبد آن را تشکیل می‌دهد)، که طی دهه ۲۰۱۸-۲۰۰۸ افزایش ۱۲ درصد را تجربه کرده است./ در میان بازارهای توسعه‌یافته فوق، بازار بیمه اسپانیا بالاترین نسبت درآمد ثابت را در سبد سرمایه‌گذاری خود دارد و همچنین دارای بیشترین تمرکز درآمد ثابت دولتی است. با این حال بازار برزیل و مکزیک درصد بیشتری نسبت به بازار اسپانیا دارند

به گزارش اقتصادناب به نقل از بیمه داری نوین ارائه مدلهای مقایسه‌ای از توزیع سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، بر اساس نوع دارایی، در مجموعه‌ای از بازارها، شامل بازارهای توسعه‌یافته (ژاپن، منطقه یورو، ایالات متحده، بریتانیا و اسپانیا) و بازار نوظهور (برزیل و مکزیک) می تواند مفید باشد. همان‌طور که در جدول ۱ نشان داده شده ، این مقاله مجموعه‌ای از بازارهایی است که سطح متفاوتی از توسعه نسبی را ارائه می‌دهند، به ویژه بازارهای بریتانیا، ژاپن و منطقه یورو که در آنها حجم سرمایه‌گذاری‌های مدیریت شده دارای وزن قابل توجه بیشتری نسبت به سایر بازارها به تولید ناخالص داخلی مربوطه است.

اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها در این بازارها، در صورت امکان، با تمایز سبد سرمایه‌گذاری سنتی (که در آن ریسک سرمایه‌گذاری در ترازنامه شرکت‌های بیمه حفظ می‌شود) از سبدی که محصولاتی را پشتیبانی می‌کند و در آن بیمه‌گذار مسئول ریسک سرمایه‌گذاری است، ارائه می‌شود.

این نوع از پرتفوی کسب و کار ترکیبی از پوشش و سرمایه‌گذاری (Unit-linked) نامیده شده است (که شامل محصولات سخت‌گیرانه ترکیبی و سایر محصولات مستمری متغیر است که در مواردی که ریسک سرمایه‌گذاری توسط بیمه‌گذار نیز وجود دارد، در حساب‌های جداگانه مدیریت می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌ها در واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک محقق می‌شوند). این تمایز در بازارها در جدول ۲ نشان داده شده است.

هنگامی که سبد سرمایه‌گذاری سنتی تعریف شد، نسبت‌های مربوط به هر دسته از دارایی‌ها محاسبه می‌شود. این روش ارائه اطلاعات مبتنی بر این ایده است که در پرتفوی‌های سنتی (کسب و کار غیر ترکیبی یا متغیر در طول سال) با توجه به تعریف ماهیت ریسک پذیرفته شده توسط شرکت‌های بیمه، مناسب است که توپولوژی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را متمایز کرد. در پرتفوی‌های ترکیبی، تصمیمات ریسک و سرمایه‌گذاری بر عهده شرکت بیمه نیست. در عوض تحت تأثیر تصمیمات اتخاذشده توسط بیمه‌گذاران قرار می‌گیرند.

حوزه مطالعاتی مورد توجه این مقاله همچنین شامل رشد سبد سرمایه‌گذاری در طول دهه گذشته است که اطلاعات مربوط به آن در دسترس است (۲۰۱۸-۲۰۰۸). از این نظر بالاترین سطح تجزیه پرتفوی‌ها برای مقاصد مقایسه‌ای (با تفکیک سرمایه‌گذاری‌های درآمد ثابت شرکت‌ها) برای بازارهای ژاپن، منطقه یورو، ایالات متحده، بریتانیا و اسپانیا به دست آمده است (جدول ۳).

این اطلاعات بازار بیمه ایالات متحده را به دلیل وزن غالب سرمایه‌گذاری‌های درآمد ثابت شرکت‌ها در این بازار برجسته می‌کند. عمق و گستردگی بازار سرمایه در این کشور فرصت‌های بیشتری را برای یافتن این نوع موضوعات جهت سرمایه‌گذاری با تنوع گسترده از نظر مدت زمان و سطح کیفیت اعتبار فراهم می‌کند.

در همین حال بازار بیمه ژاپن دارای درصد بالایی از سرمایه‌گذاری‌های ارزی خارجی (شمول رده «سایر سرمایه‌گذاری‌ها» می‌شود که ۲۵ درصد از کل سبد آن را تشکیل می‌دهد)، که طی دهه ۲۰۱۸-۲۰۰۸ افزایش ۱۲ درصد را تجربه کرده است. شرکت‌های بیمه فعال در بازار ژاپن به طور سنتی منبع مهم سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولتی ژاپن و به ویژه اوراق قرضه دولتی فوق بلندمدت (JGB) بوده‌اند. با این حال نرخ بهره پایین فعلی با در نظر گرفتن این که پرتفوی‌های قدیمی نرخ‌های تضمین‌شده بالا همچنان باقی مانده‌اند، حفظ بازده سرمایه‌گذاری را در عین همسویی میزان دارایی‌ها و بدهی‌ها بسیار دشوار کرده

است.

 

واکنش شرکت‌های بیمه در این شرایط افزایش سرمایه‌گذاری‌های خود در خارج از کشور، عمدتاً در اوراق قرضه ایالات متحده و در جست‌وجوی بازدهی بالاتر برای برآورده کردن تعهدات بهره تضمین ‌شده خود بوده است. این امر باعث شده است که بیمه‌ها بیشتر در معرض بازارهای بین‌المللی و در معرض خطر نوسانات نرخ ارز قرار بگیرند.

ترکیب بازارها

در میان بازارهای توسعه‌یافته فوق، بازار بیمه اسپانیا بالاترین نسبت درآمد ثابت را در سبد سرمایه‌گذاری خود دارد و همچنین دارای بیشترین تمرکز درآمد ثابت دولتی است. با این حال بازار برزیل و مکزیک درصد بیشتری نسبت به بازار اسپانیا دارند. از این جهت مشاهده می‌شود که از نظر تجربی در بازارهای بیمه با سطح توسعه کمتر (از نظر حجم دارایی‌های سبد آنها) درصد ارزش سرمایه‌گذاری‌های درآمد ثابت افزایش می‌یابد، در حالی که درصد سرمایه‌گذاری درآمد متغیر‌ به نسبت پایین‌تر است.

علاوه بر این، تجزیه و تحلیل بر اساس نوع دارایی سبد سرمایه‌گذاری را برای تمام بازارهای مورد تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که سطح بالای تمرکز سرمایه‌گذاری درآمد ثابت (چه شرکتی و چه دولتی) در سراسر نمونه‌های مورد تجزیه و تحلیل برجسته است. همان‌طور که قبلاً ذکر شد، این برتری را می‌توان تا حد زیادی با این واقعیت توضیح داد که مدل کسب و کار بیمه شامل نیاز به اجرای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر بدهی به منظور دستیابی به تطابق مناسب از نظر سررسید و نرخ بهره میان بدهی‌های شناسایی شده و ابزارهای سرمایه‌گذاری که از آنها پشتیبانی می‌کند دارد.

علاوه بر این، بخش سوم این مقاله شامل تجزیه و تحلیل سبد سرمایه‌گذاری از منتخبی از گروه‌های بیمه اروپایی، با اطلاعات برگرفته از حساب‌های تلفیقی آنها مربوط به پایان سال ۲۰۱۸ است. این تجزیه و تحلیل همچنین اطلاعات مقایسه‌ای در مورد رتبه بندی دارایی‌های درآمد ثابت و تغییرات نسبت به سال قبل ارائه می‌دهد تا دید عمیق‌تری در هنگام مقایسه پروفایل ریسک آنها ارائه دهد.

 

ساختار سبدهای سرمایه‌گذاری در بازارهای منتخب

بخش‌های زیر را شرحی از تحول سبد سرمایه‌گذاری در بازارهای بیمه در ژاپن، منطقه یورو، ایالات متحده، بریتانیا، اسپانیا، برزیل و مکزیک و با توجه به آخرین دهه‌ای که اطلاعات در دسترس است، تشکیل می‌دهد. در مورد بازارهای منطقه یورو، انگلستان و اسپانیا، تجزیه و تحلیلی از تحول سبد سرمایه‌گذاری را از نظر کسب و کار سنتی و واحد تجاری در یک دهه نشان می‌دهند.

 

منطقه یورو

برای کل بازارهای بیمه شامل منطقه یورو (اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا شکل ۱ تکامل سبد سرمایه‌گذاری را بر اساس نوع کسب و کار بیمه (تمایز میان تجارت سنتی و ترکیبی) بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در دوره ۲۰۱۸-۲۰۰۸، سهم کل سبد کسب و کار مرتبط با واحد ۲/۰ واحد درصد (pp) افزایش یافته است و بنابراین به نظر می‌رسد که تثبیت شده است. جالب توجه است که این رفتار تأیید می‌کند که شرایط طولانی مدت با نرخ بهره پایین بر کشورهای منطقه یورو و رفتار بازار سهام در سال‌های اخیر تأثیر گذاشته است، همچنان منعکس‌کننده تقاضا برای محصولاتی است که در آن بیمه‌گذار ریسک سرمایه‌گذاری را بر عهده می‌گیرد (ترکیب پوشش و سرمایه‌گذاری). با رقابت در بازار از محصولات سرمایه‌گذاری صادر شده توسط سایر مؤسسات مالی مانند بانک‌ها یا مدیران صندوق‌های مشترک و صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو هستند.

با توجه به تغییرات در ساختار سبد سرمایه‌گذاری مرتبط با کسب و کار سنتی بر اساس نوع دارایی در طول دهه، افزایش سرمایه‌گذاری‌های درآمد ثابت به میزان ۳/۶ درصد و همچنین کاهش ۹ درصد در سهم سرمایه‌گذاری‌های دارایی مبرهن است  لازم به ذکر است که در منطقه یورو (و به طور کلی در تمام بازارهای بیمه که در این مقاله تحلیل شده است)، سرمایه‌گذاری‌های درآمد ثابت همچنان جایگاه برتر خود را حفظ می‌کنند تا جایی که مدل کسب و کار بیمه نیاز به اجرای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر بدهی، به منظور دستیابی به تطابق مناسب از نظر سررسید و نرخ بهره میان بدهی‌های پذیرفته‌شده و ابزارهای سرمایه‌گذاری حمایت‌کننده از آنها دارد.

نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا