اجتماعیاخبار مهماقتصادیبیمهویژهپیشخوان

نوسازی بیمه میهن با سرمایه گذار و سهامدار مناسب

 

اقتصادناب- “هم اکنون از منطقه بحران خارج شده ایم و در پی تقویت بخش فروش شرکت هستیم.”

به گزارش سایت تحلیلی- خبری اقتصادناب ،مجید بنویدی مدیر عامل شرکت بیمه میهن در اولین نشست خبری مدیر عامل این شرکت از بدو تاسیس تاکنون به تشریح شرایط حاکم بر بیمه کشور پرداخت و درباره بیمه میهن و جایگاه این شرکت در صنعت بیمه گفت:شرکت بیمه از ۱۰ سال پیش تا کنون که تاسیس شده است نتوانسته جایگاه منطقی و جالب توجهی در صنعت بیمه داشته باشد و به تکامل نرسیده است که این موضوع تاثیر قابل توجهی در سطح توانگری این شرکت داشته است.

وی ادامه داد: ما به دنبال فروش هیجانی نیستیم و تلاش می کنیم تا با شیب ملایم، فروش شرکت را افزایش دهیم به نحوی که دوباره سطح توانگری مالی شرکت با مشکلات سالیان گذشته مواجه نشود.فروش هیجانی سال های ۹۱ تا ۹۳، شرکت را با مشکل توانگری رو به روکرد به همین دلیل اکنون دیگر درپی فروش هیجانی نیستیم.

مدیرعامل بیمه میهن افزود: این شرکت در حال تلاش برای کاهش زیان است و تا پایان سال ۹۷ زیاندهی شرکت متوقف خواهد شد و در سال ۹۸ شاهد سود دهی شرکت خواهیم بود.

وی خاطر نشان کرد:بیمه میهن از منطقه بحرانی عبور کرده و بدنبال افزایش و تقویت فروش است. همچنین امیدواریم که با اصلاح سبد پرتفوی خود در پایان سال ۹۷ سطح توانگری شرکت را افزایش دهیم.

مدیرعامل بیمه میهن با بیان این نکته که فروش هیجانی سال های ۹۱تا ۹۳باعث تاثیر منفی روی نسبت توانگری و به تبع آن دریافت اخطار از بیمه مرکزی شد، افزود: این موضوع باعث عدم تناسب در ورود و خروج نقدینگی به شرکت شد و از سال ۹۴، میزان خسارت ها نسبت به حق بیمه پیشی گرفت و این مساله تا پایان سال ۹۶ادامه یافت.

وی در خصوص نحو سرمایه گذاری در شرکت بیمه میهن گفت :نوسازی این شرکت بیمه با سرمایه گذار و سهامدار مناسب امکان پذیر است و در بیمه میهن هم همین اتفاق افتاده است.

وی با تاکید بر این نکته که البته مشکل بیمه میهن آنقدرها هم جدی نبود، گفت: معوقات شرکت ۸۰تا ۹۰میلیارد تومان است درحالی که ارزش ساختمان مرکزی شرکت به جز شعب ملکی و سپرده های بانکی، در همین حدود است.

بنویدی تعداد شعب بیمه میهن را ۴۲شعبه ذکر کرد که حدود۸۰درصد این شعب ملکی است.

وی اضافه کرد: از زمان تصدی مدیرعاملی بیمه میهن، سعی بر این بوده تا با وصول مطالبات، دریافت از بیمه گران خارجی و فروش دارایی های مازاد، جریان نقدینگی شرکت را تقویت کنیم.

بنویدی به پرداخت ۶۰میلیارد تومان از معوقات ثالث شرکت تاکنون اشار کرد و افزود: هم اکنون از منطقه بحران خارج شده ایم و در پی تقویت بخش فروش شرکت هستیم.

مدیرعامل بیمه میهن با اشاره به عدم تکامل شبکه مدیران میانی، روسای شعب و نمایندگان شرکت، گفت: مدیران جوان و قابل اطمیانی  را به بیمه مرکزی معرفی کرده ایم که طیف سنی آنان بین ۳۰تا ۳۵سال است و اینان برای حداقل ۲۰سال دیگر می توانند در این سطح باقی بمانند. ضمن اینکه در ریاست شعب و جذب نمایندگان هم تجدیدنظر کرده ایم.

وی از افرایش سرمایه بیمه میهن از ۸۰میلیارد تومان به ۱۵۰میلیارد تومان مدنظر بیمه مرکزی، گفت: با یک شیب ملایم و بدون فروش هیجانی در پی افزایش سطح توانگری شرکت تا پایان سال جاری از دو به یک هستیم.

مدیرعامل بیمه میهن در انتها از برنامه های نوسازی شبکه فروش گفت :در حوزه گسترش شبکه فروش تا پایان سال ۹۶ مجوز جذب بیش ۴۰۰ نماینده را از بیمه مرکزی دریافت کردیم. امیدواریم مجوز سال ۹۷ را هم بیمه مرکزی به زودی اعلام نماید.

ن- “هم اکنون از منطقه بحران خارج شده ایم و در پی تقویت بخش فروش شرکت هستیم.”

به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین ،مجید بنویدی مدیر عامل شرکت بیمه میهن در اولین نشست خبری مدیر عامل این شرکت از بدو تاسیس تاکنون به تشریح شرایط حاکم بر بیمه کشور پرداخت و درباره بیمه میهن و جایگاه این شرکت در صنعت بیمه گفت:شرکت بیمه از ۱۰ سال پیش تا کنون که تاسیس شده است نتوانسته جایگاه منطقی و جالب توجهی در صنعت بیمه داشته باشد و به تکامل نرسیده است که این موضوع تاثیر قابل توجهی در سطح توانگری این شرکت داشته است.

وی ادامه داد: ما به دنبال فروش هیجانی نیستیم و تلاش می کنیم تا با شیب ملایم، فروش شرکت را افزایش دهیم به نحوی که دوباره سطح توانگری مالی شرکت با مشکلات سالیان گذشته مواجه نشود.فروش هیجانی سال های ۹۱ تا ۹۳، شرکت را با مشکل توانگری رو به روکرد به همین دلیل اکنون دیگر درپی فروش هیجانی نیستیم.

مدیرعامل بیمه میهن افزود: این شرکت در حال تلاش برای کاهش زیان است و تا پایان سال ۹۷ زیاندهی شرکت متوقف خواهد شد و در سال ۹۸ شاهد سود دهی شرکت خواهیم بود.

وی خاطر نشان کرد:بیمه میهن از منطقه بحرانی عبور کرده و بدنبال افزایش و تقویت فروش است. همچنین امیدواریم که با اصلاح سبد پرتفوی خود در پایان سال ۹۷ سطح توانگری شرکت را افزایش دهیم.

مدیرعامل بیمه میهن با بیان این نکته که فروش هیجانی سال های ۹۱تا ۹۳باعث تاثیر منفی روی نسبت توانگری و به تبع آن دریافت اخطار از بیمه مرکزی شد، افزود: این موضوع باعث عدم تناسب در ورود و خروج نقدینگی به شرکت شد و از سال ۹۴، میزان خسارت ها نسبت به حق بیمه پیشی گرفت و این مساله تا پایان سال ۹۶ادامه یافت.

وی در خصوص نحو سرمایه گذاری در شرکت بیمه میهن گفت :نوسازی این شرکت بیمه با سرمایه گذار و سهامدار مناسب امکان پذیر است و در بیمه میهن هم همین اتفاق افتاده است.

وی با تاکید بر این نکته که البته مشکل بیمه میهن آنقدرها هم جدی نبود، گفت: معوقات شرکت ۸۰تا ۹۰میلیارد تومان است درحالی که ارزش ساختمان مرکزی شرکت به جز شعب ملکی و سپرده های بانکی، در همین حدود است.

بنویدی تعداد شعب بیمه میهن را ۴۲شعبه ذکر کرد که حدود۸۰درصد این شعب ملکی است.

وی اضافه کرد: از زمان تصدی مدیرعاملی بیمه میهن، سعی بر این بوده تا با وصول مطالبات، دریافت از بیمه گران خارجی و فروش دارایی های مازاد، جریان نقدینگی شرکت را تقویت کنیم.

بنویدی به پرداخت ۶۰میلیارد تومان از معوقات ثالث شرکت تاکنون اشار کرد و افزود: هم اکنون از منطقه بحران خارج شده ایم و در پی تقویت بخش فروش شرکت هستیم.

مدیرعامل بیمه میهن با اشاره به عدم تکامل شبکه مدیران میانی، روسای شعب و نمایندگان شرکت، گفت: مدیران جوان و قابل اطمیانی  را به بیمه مرکزی معرفی کرده ایم که طیف سنی آنان بین ۳۰تا ۳۵سال است و اینان برای حداقل ۲۰سال دیگر می توانند در این سطح باقی بمانند. ضمن اینکه در ریاست شعب و جذب نمایندگان هم تجدیدنظر کرده ایم.

وی از افرایش سرمایه بیمه میهن از ۸۰میلیارد تومان به ۱۵۰میلیارد تومان مدنظر بیمه مرکزی، گفت: با یک شیب ملایم و بدون فروش هیجانی در پی افزایش سطح توانگری شرکت تا پایان سال جاری از دو به یک هستیم.

مدیرعامل بیمه میهن در انتها از برنامه های نوسازی شبکه فروش گفت :در حوزه گسترش شبکه فروش تا پایان سال ۹۶ مجوز جذب بیش ۴۰۰ نماینده را از بیمه مرکزی دریافت کردیم. امیدواریم مجوز سال ۹۷ را هم بیمه مرکزی به زودی اعلام نماید.

نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا