اجتماعیاخبار مهماقتصادیبیمهمصاحبهمقالاتویژهپیشخوان

نقش سندیکادرصنعت بیمه/مصاحبه

 

اقتصادناب_جهت آگاهی از نقش سندیکای بیمه گران در رشد و توسعه فرهنگ بیمه در کشور و استان کرمانشاه پایگاه اقتصادناب مصاحبه ای با رئیس شورای هماهنگی بیمه های استان کرمانشاه (سندیکای بیمه گران)انجام گرفته است.مشروح مصاحبه به صورت سوال و پاسخ درآورده شده است؛

جناب آقای حاصلی با توجه به مسئولیت حضرتعالی در این شورا ابتدا در این خصوص توضیحاتی جهت خوانندگان ارائه نمائید؟

عرض شود با استناد به ماده ۴ اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران و مصوبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ شورای عمومی سندیکا مبنی بر موافقت با تشکیل شورای هماهنگی بیمه های استانها این شورا نیز در استان کرمانشاه تشکیل شد. چرا که هدف این شورا افزایش ضریب نفوذ و توسعه فرهنگ بیمه و نهادینه شدن این مهم می باشدکه موجب هماهنگی شرکت های بیمه در استان با یکدیگر گردیده و ضمن توسعه و گسترش فرهنگ بیمه ای بین شهروندان و دستگاههای مختلف اقتصادی و تولیدی برای تعامل بیشتر با مسائل بیمه ای سرو کار دارند از راههای آسانتر و منطقی تر و با خرد جمعی و هم اندیشی استفاده شود.
این شورا زیر نظر سندیکای بیمه گران و با نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید و تمامی رؤسای شرکت های بیمه استان کرمانشاه عضو این شورا می باشند، این شورا دارای یک هیئت رئیسه که متشکل از ۳ نفر از اعضاء به عنوان رئیس، نایب رئیس و دبیر می باشد که توسط اعضای شورا انتخاب می شوند.
این شورا طبق دستورالعمل های تعریفی هر ماه یکبار با حداقل ۶۰ درصد اعضاء تشکیل جلسه می دهد.
جلسات فوق العاده نیز با درخواست رئیس یا ۵ نفر از اعضاء قابل تشکیل می باشد.

وظایف شورای هماهنگی شرکت های بیمه به صورت کلی شرح دهید:

کوشش مشترک برای آشنا کردن مردم با مزایای بیمه و ارتقاء سطح فرهنگ بیمه در جامعه
شناسایی امکانات، قابلیت ها، محدودیت ها، چالش های رشد و توسعه بیمه در استان
فراهم نمودن زمینه اجرای هرچه بهتر سیاست ها و برنامه های راهبردی صنعت بیمه
بررسی روش های رقابت منصفانه و پرهیز از روش هایی که صنعت بیمه را دچار زیان و بدنامی می کند.
ایجاد هماهنگی برای برگزاری مناسبت های بیمه ای در استان در راستای تعمیم و توسعه فرهنگ بیمه
استفاده از نظرات و دیدگاههای صاحب نظرات علمی و اجرایی استان و تهیه گزارش های تخصصی برای بازار بیمه در استان با هماهنگی شرکت های بیمه گر
ایجاد هماهنگی و تشکیل جلسات مشترک مدیران شعب بیمه با مدیران ارشد و مسئولیت و فعالان اقتصادی استان
شرکت رئیس یا نماینده شورا در جلسات استانی و ارائه گزارش مربوط به غعالیت های شورای هماهنگی در شورای اداری استان
همکاری در زمینه هایی که رقابتی نیست
سایر اموری که حسب مورد از سوی بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران به شورای هماهنگی ارجاع می شود.

ارتباط گسترش صنعت بیمه و رشد اقتصادی را چگونه ارزیابی می کنید؟

موسسات بیمه از جمله نهادهای مالی هستند که در کنار تامین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت ها، به خصوص در بیمه های بلندمدت می توانند موجب تحرک و پویایی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمایه زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی فراهم کنند، تحقیقات در این زمینه نشان داده که با افزایش یک درصدی ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) رشد اقتصادی در کشور ۰۰۳/۰ درصد افزایش یافته است (در کشورهای در حال توسعه)
به عبارتی توسعه بیمه یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی کشورها می باشد لذا همانطور که پیش تر نیز گفته شد یکی از اهداف اصلی تشکیل شورای هماهنگی افزایش ضریب نفوذ بیمه و به طبع آن کمک به رشد اقتصادی استان و کشور می باشد.
بر همین اساس از کلیه مسئولین محترم استان که در حوزه صنعت فعال می باشند خواهشمند است کمک های خود را از این شورا دریغ ننمایند تا بتوانیم به عنوان بخش مهمی از جامعه رهگشا بوده و منجر به شکوفای اقتصاد استان گردیم.
بعنوان مثال یکی دیگر از نقش های برجسته شورای هماهنگی، هماهنگی و وحدت رویه در خدمات رسانی به زلزله زدگان بود که شامل بخش انسانی موضوع در قالب کمک های انسانی و بخش پرداخت خسارت به آسیب دیدگان بود که با توجه به آمارهای موجود تا کنون در این زمینه تعداد ۴۹۷۲۹ پرونده تشکیل و مبلغی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از زلزله توسط شرکت های بیمه استان پرداخت گردیده است.
یکی از برنامه های مهم شورای هماهنگی شرکت های بیمه در استان کرمانشاه کمک به توسعه فرهنگ بیمه از طریق رسانه ها و صدا و سیما می باشد، همانطور که مستحضر هستید زلزله اخیر را میتوان تلنگری در این زمینه نامید، در صورتی که بیشتر مردم مناطق زلزله زده دارای پوشش بیمه زلزله بودند می توانستند از مزایای بیشتری بهره مند گردند و نیازی به اخذ وام و کمک های مردمی و دستگاههای دولتی نبود، لذا وظیفه دولت و ارگانهای مریوط به دولت و حتی ارگانهای غیر دولتی کمک به گسترش فرهنگ بیمه می باشد تا در این مواقع بار مسئولیت آنها کمترگردد و به جای عهده دار شدن مدیریت بحران توسط دولت، مدیریت آنها بر عهده شرکت های بیمه قرار گیرد کمااینکه در کشورهای توسعه یافته چنین می باشد.

توسعه فرهنگ بیمه از نظر شما چگونه میسر میگردد؟

صنعت بیمه مجموعه ای است که با محیط غیر بیمه ای خارج از صنعت بیمه در ارتباط و تعامل است، از جمله این محیط ها، محیط سیاسیف محیط اقتصادی و محیط اجتماعی- فرهنگی را می توان نام برد. هدف از فرهنگ سازی، پیشرفت نسبی بخش هایی از فرهنگ یک کشور است که در ارتباط با بیمه قرار می گیرند.
آز آنجایی که بیمه زمینه رشد و توسعه بیشتر را فراهم می کند، به لحاظ ماهیت و آثار خود مانع از عمیق شدن شکاف طبقاتی می شود و در نتیجه تنش ها و التهاب های اجتماعی و سیاسی را کاهش می دهد. با توجه به زمان طولانی لازم برای شکل گیری تحولات فرهنگی، استفاده از روش های راهبردی برای فرهنگ سازی بیمه الزامی است، زیرا سیاست های پایه ای مبتنی بر مطالعات نظام مندند و لذا تغییر در مدیریت که طی زمان طولانی اجتناب ناپذیر است موجب تغییر در سیاست ها نخواهد شد. ضرورت توجه به فرهنگ ملی کشور در بحث توسعه فرهنگ بیمه ای اجتناب ناپذیر است که این کار از طریق محور قرار دادن آموزش و پرورش امکان پذیر است و باید با شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگ ملی برای برنامه ریزی در خصوص توسعه آن اقدام کرد، یکی از راههای توسعه فرهنگ بیمه در بین اقشار مختلف مردم رسانه ها و شبکه های اجتماعی، از جمله صدا و سیما، رادیو، کانالهای تلگرامی، روزنامه ها، خبرگزاریها و … می باشد که نقش دولت و ارگانهای غیر دولتی متولی این امر می تواند بسیار راهگشا باشد.

 چند درصد ادارات و ارگانها تحت پوشش بیمه اند؟

معمولا در سطح استان ارگانها و کارخانجات غیر دولتی بدلیل محتوای خصوصی بودن مدیریت آنها دارای پوشش های بیمه ای مکفی در زمینه بیمه های اموال و اشخاص می باشند ولی در ارگانهای دولتی به خصوص ادارات بیشتر در حوزه بیمه های اشخاص فعال می باشند و توجه خاصی به بیمه های اموال ندارند. بعنوان مثال تعداد خیلی اندکی از دوایر دولتی دارای پوشش بیمه زلزله جهت اماکن در اختیار خود هستند. (علیرغم تصویب نامه هیأت وزیران)

نقش بیمه در اشتغال استان را چگونه ارزیابی می فرمایید؟

یکی از عوامل اصلی و مهم رشد و توسعه اقتصادی یک کشور افزایش سرمایه گذاری های مولد در آن جامعه و رابطه مستقیمی است که بین توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ها وجود دارد. بیمه به منزله یک منبع مهم تامین مالی و سرمایه گذاری نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند. یکی دیگر از نقش های بیمه بعنوان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را می توان به واگذاری نمایندگان شرکت های بیمه در قالب آئین نامه های ۵۴ و ۷۵ می باشد که تعداد زیادی از جوانان جویای کار در استان را مشغول به کار نموده است، لذا پویایی در این صنعت نیز به پویایی در اشتغال استان کمک مستقیم می کند.

نقش بیمه های عمر در زندگی مردم و سرمایه گذاری چگونه است؟

بطور کلی مزایای بیمه های عمر و سرمایه گذاری شامل:
الف) درآمدی برای دوران از کار افتادگی
ب) یک سرمایه گذاری و پس انداز مطمعن
ج) پوشش هزینه های سنگین درمان بیماری ها
د) حامی خانواده بعد از فوت
ر) پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه
ز) پرداخت مستمری

بیمه عمر موجب می شود که قسمتی از درآمد اشخاص به جای آنکه به فوریت مصرف شود به صورت حق بیمه نزد مؤسسات بیمه تمرکز یابد و سپس برای سرمایه گذاری در رشته هایی که از لحاظ اقتصادی مطلوب است مورد استفاده قرار بگیرد.

 

نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا