اجتماعیاخبار مهماقتصادیبیمهویژهپیشخوان

رییس کل بیمه مرکزی در اساسنامه جدید رویکرد حفظ قدرت تام در نهاد ناظر را ندارد

 

” افتصادناب_مدیرعامل بیمه البرز: آیین اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران در حالی در شورای عالی بیمه در حال بررسی است که فعالان این صنعت خواهان اختیارات قانونی بیشتر این نهاد در زمینه تصمیم گیری، تدوین قوانین و همچنین نظارت بر شرکت‌ها هستند. “

به گزارش اقتصادناب اساسنامه فعلی سندیکای بیمه گران ایران در تاریخ نهم تیرماه ۱۳۸۳ به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و قرار است با توجه به تحولات فراوانی که طی سال های اخیر در صنعت بیمه و اقتصاد کشور رخ داده، به روز رسانی شود.

اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران در ماه های گذشته در کمیسیون حقوقی و راهبردی این سندیکا چندین بار مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب اعضای شورای عمومی سندیکا رسیده است.

حسن دهگاهی معاون اجرایی سندیکای بیمه گران پیش از این درباره تصویب این اساسنامه گفته بود: براساس بند (ب) ماده ۲۱ قانون برنامه ششم توسعه، بیمه مرکزی باید امور غیرحاکمیتی را به شرکت های بیمه، انجمن های صنفی و سندیکاها واگذار کند. در حال حاضر بسیاری از وظایفی که بیمه مرکزی برعهده دارد غیر حاکمیتی است و امکان واگذاری و برون سپاری آن وجود دارد.

وی یکی از مهم ترین ویژگی های اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران را ضمانت اجرایی بیشتر برای مصوبات شورای عمومی عنوان کرد و اظهار داشت: سندیکا در حال حاضر شاید به اندازه یک اتحادیه صنفی اختیارات نداشته باشد زیرا اتحادیه ها می توانند مجوز فعالیت داده یا آن را سلب کنند. اختیارات دیگری نیز در اساسنامه جدید برای سندیکا پیش بینی شده است.

برخی فعالان صنعت بیمه می گویند در حال حاضر آن اندازه که تصمیمات هماهنگ شده بین مدیران عامل بیمه ها موثر است، شاید تصمیمات سندیکا تاثیرگذار نباشد و این سندیکا باید در هماهنگی بین اعضا و قدرت اجرایی تصمیماتش تقویت شود.

رسول تاجدار مدیرعامل بیمه البرز نظر دیگری درباره این اساسنامه دارد. وی در گفت و گویی اظهار داشت: نکته مثبت درباره اساسنامه جدید آن است که غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی رویکرد حفظ قدرت تام در نهاد ناظر را ندارد و تمایل دارد تا بخشی از وظایف حاکمیتی یا غیر حاکمیتی را به سندیکای بیمه گران واگذار کند اما مدیران عامل و شرکت ها نیز باید این رویکرد مثبت و تمایل را نشان دهند.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه ادامه داد: از جمله دیگر نکات مثبت اساسنامه جدید آن است که شرایط مشخصی برای نامزدهای سمت دبیرکلی تعیین شده و همچنین شورای راهبردی که در حقیقت نقش هیات مدیره سندیکا را دارد، در این اساسنامه پیش بینی شده است.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر سندیکا تنها دارای رکن شورای عمومی است، اظهار داشت: شورای راهبردی یا هیات مدیره متشکل از ۵ تا ۷ نفر از اعضا خواهد بود که می توانند تصمیمات را سریعتر اتخاذ کنند.

تاجدار ابراز امیدواری کرد که با تصویب اساسنامه جدید، این تشکل به جایکاه واقعی خود نزدیک تر شده و به آن دست یابد.

اما یونس مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون درباره خواسته های فعالان صنعت بیمه درباره اساسنامه جدید سندیکا معتقد است: در حال حاضر سندیکا به جز شورای عمومی که متشکل از مدیران عامل شرکت های بیمه است، رکن دیگری ندارد. این در حالی است که بیشتر تشکل ها در این سطح، غیر از شورای عمومی که نقش مجامع شرکت ها را ایفا می کنند، رکن دیگری مانند هیات رییسه یا هیات مدیره دارند که با رای اعضای شورای عمومی انتخاب می شوند.

وی درباره انتخاب اعضای هیات رییسه یا مدیره نیز اظهار داشت: این اعضا می توانند به شکل دوره ای یا با رای اعضا انتخاب شوند.

مدیرعامل بیمه تعاون تاکید کرد که بسیاری از تشکل ها در کشور، نقش نظارتی درباره کسب و کارهای خود دارند و بر حُسن اجرای آن نظارت دارند. این تشکل ها حتی قدرت برخورد با متخلفان را دارند در حالی که در حال حاضر سندیکای بیمه گران فاقد چنین قدرتی از نظر اجرا است.

مظلومی خاطرنشان کرد که همچنین سندیکای بیمه گران با اتاق بازرگانی ایران که تشکل تشکل هاست، ارتباطی ندارد و در اساسنامه جدید باید این موضوع نیز مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان از مزایای عضویت در اتاق بازرگانی نیز استفاده کرد.

مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه با این حال در این خصوص اظهار داشت: ۲ نکته ساختار تصمیم گیری و ماموریت های سندیکا باید در اساسنامه جدید مورد توجه قرار بگیرد.

مدیرعامل اسبق بیمه ملت توضیح داد: در حال حاضر سندیکا دارای شورای عمومی و دبیرکل است و آنها قادر به اتخاذ تصیمات جاری و اجرایی نیستند زیرا شورای عمومی تقریبا هر ماه یکبار یا هر ۱۵ روز یکبار تشکیل می شود و امکان مباحثه در آن وجود ندارد و دبیرکل نیز اختیار تصمیم گیری ندارد.

مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه درباره ماموریت های سندیکا نیز گفت: سندیکا منهای نفش آفرینی در تدوین مقررات باید قادر به نظم آفرینی در صنعت نیز باشد و بتواند شرکت ها را در قالب استاندارد و اصول حرفه ای منظم کند که در حال حاضر اختیار آن را ندارد.

حجاریان با بیان اینکه در حال حاضر سه نوع شرکتی دولتی، خصولتی و خصوصی بیمه در کشور فعال هستند، ادامه داد: فضای صنعت نیاز به نظم نوینی دارد و سندیکا باید بتواند نظم نوینی را برای تعداد زیادی از شرکت های بیمه پیاده سازی کند. سندیکا باید اختیار برقرای آیین نامه انضباطی را داشته باشد.

رییس کل بیمه مرکزی در اساسنامه جدید رویکرد حفظ قدرت تام در نهاد ناظر را ندارد

اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران در حالی در شورای عالی بیمه در حال بررسی است که فعالان این صنعت خواهان اختیارات قانونی بیشتر این نهاد در زمینه تصمیم گیری، تدوین قوانین و همچنین نظارت بر شرکت‌ها هستند.

اساسنامه فعلی سندیکای بیمه گران ایران در تاریخ نهم تیرماه ۱۳۸۳ به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و قرار است با توجه به تحولات فراوانی که طی سال های اخیر در صنعت بیمه و اقتصاد کشور رخ داده، به روز رسانی شود.

اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران در ماه های گذشته در کمیسیون حقوقی و راهبردی این سندیکا چندین بار مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب اعضای شورای عمومی سندیکا رسیده است.

حسن دهگاهی معاون اجرایی سندیکای بیمه گران پیش از این درباره تصویب این اساسنامه گفته بود: براساس بند (ب) ماده ۲۱ قانون برنامه ششم توسعه، بیمه مرکزی باید امور غیرحاکمیتی را به شرکت های بیمه، انجمن های صنفی و سندیکاها واگذار کند. در حال حاضر بسیاری از وظایفی که بیمه مرکزی برعهده دارد غیر حاکمیتی است و امکان واگذاری و برون سپاری آن وجود دارد.

وی یکی از مهم ترین ویژگی های اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران را ضمانت اجرایی بیشتر برای مصوبات شورای عمومی عنوان کرد و اظهار داشت: سندیکا در حال حاضر شاید به اندازه یک اتحادیه صنفی اختیارات نداشته باشد زیرا اتحادیه ها می توانند مجوز فعالیت داده یا آن را سلب کنند. اختیارات دیگری نیز در اساسنامه جدید برای سندیکا پیش بینی شده است.

برخی فعالان صنعت بیمه می گویند در حال حاضر آن اندازه که تصمیمات هماهنگ شده بین مدیران عامل بیمه ها موثر است، شاید تصمیمات سندیکا تاثیرگذار نباشد و این سندیکا باید در هماهنگی بین اعضا و قدرت اجرایی تصمیماتش تقویت شود.

رسول تاجدار مدیرعامل بیمه البرز نظر دیگری درباره این اساسنامه دارد. وی در گفت و گویی اظهار داشت: نکته مثبت درباره اساسنامه جدید آن است که غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی رویکرد حفظ قدرت تام در نهاد ناظر را ندارد و تمایل دارد تا بخشی از وظایف حاکمیتی یا غیر حاکمیتی را به سندیکای بیمه گران واگذار کند اما مدیران عامل و شرکت ها نیز باید این رویکرد مثبت و تمایل را نشان دهند.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه ادامه داد: از جمله دیگر نکات مثبت اساسنامه جدید آن است که شرایط مشخصی برای نامزدهای سمت دبیرکلی تعیین شده و همچنین شورای راهبردی که در حقیقت نقش هیات مدیره سندیکا را دارد، در این اساسنامه پیش بینی شده است.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر سندیکا تنها دارای رکن شورای عمومی است، اظهار داشت: شورای راهبردی یا هیات مدیره متشکل از ۵ تا ۷ نفر از اعضا خواهد بود که می توانند تصمیمات را سریعتر اتخاذ کنند.

تاجدار ابراز امیدواری کرد که با تصویب اساسنامه جدید، این تشکل به جایکاه واقعی خود نزدیک تر شده و به آن دست یابد.

اما یونس مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون درباره خواسته های فعالان صنعت بیمه درباره اساسنامه جدید سندیکا معتقد است: در حال حاضر سندیکا به جز شورای عمومی که متشکل از مدیران عامل شرکت های بیمه است، رکن دیگری ندارد. این در حالی است که بیشتر تشکل ها در این سطح، غیر از شورای عمومی که نقش مجامع شرکت ها را ایفا می کنند، رکن دیگری مانند هیات رییسه یا هیات مدیره دارند که با رای اعضای شورای عمومی انتخاب می شوند.

وی درباره انتخاب اعضای هیات رییسه یا مدیره نیز اظهار داشت: این اعضا می توانند به شکل دوره ای یا با رای اعضا انتخاب شوند.

مدیرعامل بیمه تعاون تاکید کرد که بسیاری از تشکل ها در کشور، نقش نظارتی درباره کسب و کارهای خود دارند و بر حُسن اجرای آن نظارت دارند. این تشکل ها حتی قدرت برخورد با متخلفان را دارند در حالی که در حال حاضر سندیکای بیمه گران فاقد چنین قدرتی از نظر اجرا است.

مظلومی خاطرنشان کرد که همچنین سندیکای بیمه گران با اتاق بازرگانی ایران که تشکل تشکل هاست، ارتباطی ندارد و در اساسنامه جدید باید این موضوع نیز مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان از مزایای عضویت در اتاق بازرگانی نیز استفاده کرد.

مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه با این حال در این خصوص اظهار داشت: ۲ نکته ساختار تصمیم گیری و ماموریت های سندیکا باید در اساسنامه جدید مورد توجه قرار بگیرد.

مدیرعامل اسبق بیمه ملت توضیح داد: در حال حاضر سندیکا دارای شورای عمومی و دبیرکل است و آنها قادر به اتخاذ تصیمات جاری و اجرایی نیستند زیرا شورای عمومی تقریبا هر ماه یکبار یا هر ۱۵ روز یکبار تشکیل می شود و امکان مباحثه در آن وجود ندارد و دبیرکل نیز اختیار تصمیم گیری ندارد.

مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه درباره ماموریت های سندیکا نیز گفت: سندیکا منهای نفش آفرینی در تدوین مقررات باید قادر به نظم آفرینی در صنعت نیز باشد و بتواند شرکت ها را در قالب استاندارد و اصول حرفه ای منظم کند که در حال حاضر اختیار آن را ندارد.

حجاریان با بیان اینکه در حال حاضر سه نوع شرکتی دولتی، خصولتی و خصوصی بیمه در کشور فعال هستند، ادامه داد: فضای صنعت نیاز به نظم نوینی دارد و سندیکا باید بتواند نظم نوینی را برای تعداد زیادی از شرکت های بیمه پیاده سازی کند. سندیکا باید اختیار برقرای آیین نامه انضباطی را داشته باشد.

نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا