دسته‌بندی نشده

بیمه مرکزی رقیب یا رفیق بیمه های اتکائی

سید مصطفی کیائی، مدیر عامل بیمه اتکائی امین:

بیمه مرکزی رقیب یا رفیق بیمه های اتکائی / خصوصی سازی در بازار های مالی یا دستمزد مدیران؟!

مدیر عامل اتکائی امین :بیمه مرکزی به عنوان ناظر حاکمیتی باید در صدد کاهش تصدی گری خود بوده و بیمه گران اتکائی را هدایت ، تشویق و نظارت کند نه اینکه هر سال سهم بیمه گران اتکائی از پرتفوی اتکائی در بازار کمتر گردد. / اگر برخی معتقدند ،ما از ظرفیتهای خود استفاده نمی کنیم و ریسک به انداره کافی نمی پذیریم، به دلیل شرایط غیر فنی و حضور دو بیمه گر اتکائی بزرگ دولتی و بیمه گران مستقیم دارای مجوز اتکائی و همچنین صندوق ظرفیت مشترک است که بدون ارزیابی دقیق، ریسک می پذیرد.

به گزارش اقتصادناب،باید ها و نبایدهای ورود بیمه مرکزی به بازار اتکائی اختیاری  این روزها از سوی این رسانه به بحث گذاشته شده که برای اولین بار نیز از سوی یکی از مدیران شرکتهای بیمه اتکائی مطرح شد.

محمد اسوده ، مدیر عامل شرکت بیمه اتکائی ایرانیان  طی هفته های گذشته در گفتگوئی مشروح تلویحا حضور بیمه مرکزی به عنوان بیمه گر اتکائی را نقد کرده و عنوان داشته که باید روزی برسد که بیمه مرکزی در بازار اتکائی چه اختیاری و چه اجباری دخالتی نداشته باشد.

از سوئی وی بر این امر نیز صحه گذاشته که شاید شرایط فعلی به دلیل تحریم های موجود این امر را ایجاب کند که شرکتهای بیمه مستقیم و بیمه مرکزی در بازار اتکائی اختیاری حضور داشته باشند.

وی در عین حال ایراد داشته که در شرایط فعلی که شرکتهای بیمه اتکائی چندان بزرگ نشده اند نمی توانیم با دولت فهر کنیم و بگوئیم چرا در بازار اتکائی دخالت می کنی!

اما این اظهار نظرهای محمد اسوده در حالی است که سید مصطفی کیائی ،مدیر عامل بیمه اتکائی امین نظرات دیگری را در گفتگویی۲ اذعان داشته است.

وی صراحتا معتقد است که از ظرفیت شرکتهای بیمه اتکائی به طور کامل استفاده نمی شود و بدون شک قابلیت های این دوشرکت بیمه اتکائی همین  الان خیلی بالاتر ازینهاست.

کیائی اذعان می دارد : اگر برخی معتقدند ،ما از ظرفیتهای خود استفاده نمی کنیم و ریسک به انداره کافی نمی پذیریم، به دلیل شرایط غیر فنی و حضور دو بیمه گر اتکائی بزرگ دولتی و بیمه گران مستقیم دارای مجوز اتکائی  و همچنین صندوق ظرفیت مشترک است  که بدون ارزیابی دقیق، ریسک می پذیرد.

کیائی می گوید: بیمه مرکزی به عنوان ناظر حاکمیتی باید در صدد کاهش تصدی گری خود بوده و بیمه گران اتکائی را هدایت ، تشویق و نظارت کند نه اینکه هر سال سهم بیمه گران اتکائی از پرتفوی اتکائی در بازار کمتر گردد.

به گفته وی طبق برنامه های دولت تدبیر و امید  وظیفه دولت کاهش تصدی گری و توانمند سازی بخش خصوصی است اما متاسفانه در صنعت بیمه این اصل مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته این در حالی است  که بیمه مرکزی با نظارت کافی بر پذیرش ریسک در بازار بیمه کشوربه راحتی می تواند ظرفیت دو شرکت اتکائی را افزایش دهد..

وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند دو شرکت بیمه اتکائی در بازار اندک هستند و ظرفیت انها نیز حتی در صورت افزایش سرمایه محدود است ، گفت:بهتر است تجارب کشورهای دیگر را مد نظر قرار دهیم مگر کشورهای دیگر چند شرکت بیمه اتکائی دارند به طور مثال در کشور ترکیه  و هند تنها یک شرکت بیمه اتکائی وجود دارد که به خوبی توانسته ظرفیتهای بازار ترکیه و هند را پوشش دهند  و حتی از خارج هم قبولی مناسبی داشته باشند .

به گفته وی “جی آی سی” ،شرکت اتکائی هندی دولتی بوده و الان هم در حال واگذاری به بخش خصوصی است.

کیائی ضمن برشمردن چالش های موجود در بازار اتکائی ایران صراحتا عنوان داشت: فضای موجود در بازار بیمه اتکائی از موازین فنی و اکچوئری در حال دور شدن است چرا که بیمه مرکزی به نرخ ها توجه چندانی ندارد و بسیاری از مواقع ریسک هائی  که ما با نرخ های فنی نمی پذیریم به دلیل نرخ دهی پایین به سمت بازار ظرفیت مشترک سوق پیدا می کند.

مدیر عامل شرکت بیمه اتکائی امین با بیان اینکه بیمه مرکزی بر بیمه نامه های بزرگ نظارت فنی ندارد ،اذعان داشت: مقام نظارتی بر بیمه نامه های کمتر از ده هزار میلیارد ریال در رشته هایی نظیر اتش سوزی ، مهندسی و انرژی نظارت ندارد و این امر سبب شده شرایط غیر فنی بر بازار اتکائی اشاعه یابد.

به گفته وی در صورتیکه نظام نظارت بر نرخ دهی فنی در بازار بیمه اتکائی حاکم شود خودبخود ظرفیت شرکتهای بیمه اتکائی برای پذیریش ریسک نیز بالا می رود.

مدیر عامل بیمه اتکائی امین در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه بیمه مرکزی معتقد است ، شرکتهای بیمه اتکائی خودشان زیر بار پذیرش ریسک نمی روند ، گفت: اولا در صورتیکه از سوی بیمه مرکزی نرخ دهی درست و فنی صورت گیرد ما نیز همه ریسک ها را با نرخ فنی می پذیریم ثانیا ما حاضریم پروژه های ملی کشور را نیز با نرخ بیمه مرکزی بپذیریم.

به گفته وی بیمه مرکزی به عنوان یک ناظر دولتی باید با ایجاد نظام نرخ دهی صحیح بر اساس مدیریت ریسک ، بازار اتکائی کشور را مدیریت و هدایت کند.

کیائی در خصوص اظهار نظر مدیر عامل بیمه اتکائی ایرانیان که اذعان داشته ، اتکائی اولویت اول بازار بیمه نیست ، گفت:اتکائی نه تنها در صنعت بیمه اولویت اخر که بلکه اولویت اول است و همه می دانند که اگر در دنیا شرکت بیمه ای پوشش اتکائی مناسبی نداشته باشد بسیار زود دچار مشکل می شود ضمن اینکه رشته های ثالث و درمان و … اگر با نرخ دهی فنی در بازار ارایه شود بیمه گزان اتکائی نیز حاضر به پوشش اتکائی انها هستند.

مدیر عامل بیمه اتکائی امین با بیان اینکه ما نیز معتقدیم نباید با دولت قهر کرد ، افزود:معتقدم بیمه مرکزی باید در مسیری حرکت کند که سهم اتکائی اجباری و اختیاری خود را به صفر برساند  اما در این زمینه لازم است برنامه مدونی داشته باشد تا مشخص گردد طی چند سال این هدف محقق خواهد شد.

وی متذکر شد:  زیان بیمه مرکزی در حوزه اتکائی به معنی زیان دهی شرکتهای بیمه نیز هست و این امر نتیجه نرخ دهی غیر فنی برخی شرکتهای بیمه است.

مدیر عامل بیمه اتکائی امین در ادامه پیشنهاد کرد: عملیات اتکائی اختیاری و اجباری بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه اتکائی کشور به طور مشخص و دقیق بررسی شود و سود و زیان عملیات اتکائی انها مشخص گردد تا در صورتیکه عملیات اتکائی سودده بوده ما نیز عملکرد خود را با  بیمه مرکزی تطبیق دهیم.

مدیر عامل شرکت بیمه اتکائی امین تصریح کرد : بیمه مرکزی نباید خود را رقیب بیمه گران اتکائی بداند چرا که به دلیل حجم بالای ذخایر و عدم وجود ناظر بر عملکرد خود ، می تواند هر بیمه نامه با هر نرخی را بپذیرد.

وی متذکر شد:تا زمانیکه بیمه ها ی اتکائی محدوده فعالیتشان در داخل کشور باشد در معرض اسیب های جدی  قرار دارند در این راستا بیمه گران اتکائی باید تلاش نمایند با توجه به شرایط سیاسی روز  ریسکهای خود را حداقل با کشورهای منطقه تبادل کنند.

کیائی در ادامه با اشاره به روند خصوصی سازی در صنعت بیمه با بیان اینکه خصوصی سازی با آزاد سازی نرخ ها هماهنگ انجام نشده ،اذعان داشت:متاسفانه خصوصی سازی در صنعت بیمه چه در قبل و چه در بعد از انقلاب به صورت اسمی و نه عملی انجام شده است به همین دلیل سرمایه گذاری لازم از سوی بخش خصوصی به دلیل سوددهی پایین برای توسعه صنعت بیمه انجام نشده است در این راستا باید بازنگری مجددی در خصوصی سازی صنعت بیمه انجام شود.
وی متذکر شد: بازار بیمه از سال ۸۰ تا کنون در تولید حق بیمه بیش از صدها درصد رشد داشته اما بخش خصوصی متناسب با رشد حق بیمه توسعه پیدا نکرده زیرا اکثر حق بیمه های تولیدی در رشته ثالث بوده و دیگر رشته ها متناسب با ان رشد نیافتند.

وی با بیان اینکه رشد واقعی صنعت بیمه را پس از کسر بیمه های اجباری باید محاسبه کرد، معتقد است ، با این شرایط فعالیت بخش خصوصی صنعت بیمه ایران  در منطقه مشکل خواهد بود.

کیائی در ادامه ضمن در خواست از وزارت اقتصاد گفت: از وزیر اقتصاد در خواست می کنیم دستور دهند سهم بخش دولتی در صنعت بیمه با راهکارهای مناسب کسر و بخش خصوصی واقعی تقویت شود .

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در صنعت بیمه خصوصی سازی به معنای واقعی انجام نشد عنوان داشت : هر چند بسیاری معتقدند در  کشور ما خصوصی سازی واقعی ، بیشتر در حقوق مدیران صورت گرفته است!

نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا