اخبار مهماقتصادیبیمهپیشخوان

اساسنامه جدید سندیکا و موارد تغییر یافته آن با اساسنامه قبلی

 

” اقتصادناب_اساسنامه قبلی سندیکا با مصوبه شورای عالی بیمه تغییر کرد؛در اساسنامه جدید علاوه بر اینکه صندوق خسارت های بدنی می تواند عضو سندیکا باشد. “

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۷۵ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۸ اساسنامهسندیکای بیمه گران ایران را مشتمل بر ۲۸ ماده و ۱۱ تبصره به شرح زیر تصویب نمود که از تاریخ ابلاغ جایگزین مصوبه های مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۳ و ۹/۴/۱۳۸۳ خواهد شد.

به گزارش اقتصادناب، بیمه مرکزی ج.ا. ایران بر حسن اجرای این مصوبه نظارت دارد و در صورت عدم اجرای مفاد این اساسنامه توسط هر یک از اعضای سندیکا، بیمه مرکزی می­­تواند حسب مورد اقدامات نظارتی لازم را اعمال نماید.

اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران

فصل اول- کلیات

سندیکای بیمه­گران ایران که در این اساسنامه سندیکا نامیده می­شود تشکل صنفی، حرفه­ای و غیرانتفاعی است که برای مدت نامحدود تأسیس شده است و به موجب این اساسنامه اداره خواهد شد.
موسسات بیمه بازرگانی که در ایران فعالیت می­کنند عضو سندیکا شناخته می­شوند.

تبصره – صندوق تامین خسارتهای بدنی می­تواند با تصویب مجمع عمومی خود، عضو سندیکا باشد.

مرکز سندیکا در تهران است و می­تواند با تصویب شورای عمومی در مراکز استانها و مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور دفتر دایر نماید. این دفاتر وظیفه نمایندگی سندیکا در آن محل و همچنین هماهنگی بین موسسات بیمه عضو سندیکا را بر عهده خواهد داشت.

تبصره – در استانهایی که سندیکا فاقد دفتر باشد، شوراهای هماهنگی موسسات بیمه توسط سندیکا و در چارچوب مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا. ایران تشکیل شده و وظایف مقرر در این ماده را بر عهده دارند.

فصل دوم-اهداف و وظایف

سندیکا دارای اهداف زیر است.
صیانت از حقوق و منافع قانونی، حرفه­ای و صنفی اعضاء سندیکا در سازمانها و مراجع مربوطه؛
کوشش برای توسعه اخلاق حرفه­ای بین اعضاء و توسعه همکاری بین آنها؛
کوشش در جهت نهادینه کردن اخلاق و رفتار حرفه­ای در صنعت بیمه؛
کوشش در جهت توسعه و ترویج فرهنگ بیمه در کشور؛
کمک به بهبود مقررات و محیط کسب و کار صنعت بیمه؛
کمک به ارتقای دانش فنی و مدیریتی کارشناسان و مدیران موسسات بیمه؛
رسیدگی و کمک به حل و فصل اختلافات بین اعضاء با سایر فعالین صنعت بیمه؛
کمک به توسعه همکاری‌های بین‌المللی صنعت بیمه با موسسات مرتبط خارجی.
سندیکا برای نیل به اهداف خود وظایف و اختیارات زیر را به عهده دارد:
بررسی و اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مربوط به امر بیمه؛
ایجاد هماهنگی و همکاری بین موسسات بیمه با سایر دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه؛
تعیین میزان حق عضویت اعضای سندیکا؛
اظهار نظر درباره مسائل مرتبط با اهداف سندیکا که از طرف هر یک از اعضاء، بیمه مرکزی و سایر مراجع به سندیکا ارجاع ­شود؛
کوشش برای آشنا کردن مردم با مزایای بیمه و ارتقاء سطح فرهنگ بیمه در جامعه؛
برگزاری همایش­ها، نمایشگاه­های تخصصی و برنامه‌های آموزشی مورد نیاز در امور بیمه‌های بازرگانی و حضور در کنفرانس‌ها، مجامع و سمینارهای داخلی و بین‌المللی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
کمک به ساماندهی نظام آماری صنعت بیمه، تجزیه و تحلیل آن و انتشار نشریات تخصصی و عمومی بیمه­ای؛
پیشنهاد تغییر یا اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به صنعت بیمه و نرخ و شرایط انواع رشته‌های بیمه‌ای به بیمه مرکزی؛
انجام وظایفی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده سندیکا می­باشد؛
ایجاد تشکیلات اداری و فنی لازم برای اجرای وظایف و اختیارات سندیکا؛
انجام داوری برای حل و فصل اختلاف بین اعضاء و رسیدگی به اختلافات اعضاء با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای مرتبط با صنعت بیمه از قبیل آزمون‌های نمایندگی و ارزیابی خسارت با رعایت مقررات مربوط و اخذ مجوزهای لازم؛
کمک به اعمال نظارت حرفه­ای بر فعالیت‌های بخش‌های مختلف صنعت بیمه در مواردی که بیمه مرکزی به سندیکا محول ‌کند؛
ارتباط و تعامل با سایر تشکل‌ها مجامع، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها و اتاق‌های بازرگانی داخلی و خارجی؛
قبول و دریافت هدایا و کمک‌های مالی؛
کمک و همکاری برای مبارزه با هرگونه فساد و تقلب در بازار بیمه و ایجاد ساز و کارهای مناسب.

فصل سوم-ارکان سندیکا

سندیکا دارای ارکان زیر است :
شورای عمومی؛
هیئت رئیسه؛
دبیر کل؛
بازرس.

شورای عمومی

شورای عمومی شامل تمام موسسات عضو سندیکاست و عالی‌ترین مقام اجرایی هر موسسه به عنوان عضو شورا در جلسات شورای عمومی حضور خواهد یافت. مقام مزبور می­تواند در جلسه­ای که امکان حضور ندارد، به صورت کتبی یکی از اعضاء موظف هیئت مدیره یا قائم مقام مدیر عامل را برای شرکت در جلسه به دبیرکل سندیکا معرفی نماید.

تبصره: نماینده منتخب رئیس کل بیمه مرکزی می­تواند بدون داشتن حق رای در جلسات شورا شرکت نماید. دبیرکل موظف است همزمان با دعوت از اعضا، به صورت کتبی از نماینده بیمه مرکزی نیز برای شرکت در جلسه شورای عمومی با قید دستور جلسه دعوت نماید.

شورای عمومی جهت اداره جلسات از میان اعضاء خود یک رئیس و یک نایب رئیس را برای مدت دو سال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد آنان برای دوره‌های بعدی بلامانع است. از مذاکرات و تصمیمات شورای عمومی، صورتجلسه­ای توسط دبیرکل تهیه می‌شود که به امضاء دبیرکل و رئیس شورا و در غیاب وی نایب رئیس شورای عمومی رسیده و به اطلاع اعضاء و بیمه مرکزی خواهد رسید.
شورای عمومی حداقل هر سه ماه یک بار، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در مواردی که در حیطه اختیارات آن است، به دعوت دبیرکل سندیکا تشکیل جلسه می­دهد. در دعوتنامه­هایی که حداقل پنج روز کاری قبل از تشکیل جلسات شورای عمومی ارسال می‌شود باید مکان، تاریخ و ساعت تشکیل و همچنین دستور جلسه نوشته شود. علاوه بر جلسات فوق در صورتی که حداقل پنج عضو، تقاضای تشکیل جلسه نمایند، دبیرکل سندیکا موظف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا، شورای عمومی را دعوت نماید.
شورای عمومی عالی­ترین مرجع برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم دربارۀ تمام امور سندیکاست. امور زیر از جمله وظایف و اختیارات شورای عمومی است:
اتخاذ تصمیم دربارۀ گزارش سالانه هیئت رئیسه و بازرس و تصویب ترازنامه و حساب درآمد و هزینه سندیکا حداکثر تا آخر خردادماه سال بعد؛
تصویب برنامه و بودجه و تعیین خط مشی سندیکا در حدود مقررات این اساسنامه؛
انتخاب دبیر کل، و بازرس و تعیین حقوق و مزایای دبیرکل و حق الزحمه بازرس؛
پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه سندیکا وفق ماده ۷۵ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری؛
تعیین میزان حق عضویت و نحوۀ مشارکت اعضاء در پرداخت هزینه‌های سندیکا؛
تبصره: اعضای سندیکا برای پیشبرد اهداف سندیکا علاوه بر حق عضویت مقرر، می­توانند به طور داوطلبانه کمک مالی بیشتری داشته باشند.
کوشش در هماهنگ نمودن روشها و عملیات موسسات عضو در حدود مقررات؛
انتخاب یکی از اعضای سندیکا برای عضویت در شورای­عالی بیمه وفق بند ۷ ماده ۱۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه­گری؛
تعیین کمیسیون­های لازم برای سندیکا و انتخاب اعضاء کمیسیون­ها؛
تصویب آیین­نامه­های مربوط به کمیسیون­های سندیکا؛
اتخاذ تصمیم درباره خرید و فروش اموال غیرمنقول بر اساس درخواست دبیرکل و تایید هیئت رئیسه؛
اتخاذ تصمیم دربارۀ هر موضوعی که در حدود هدف‌های سندیکا توسط هیئت رئیسه مطرح یا از طرف هریک از اعضای سندیکا پیشنهاد می­گردد.
جلسات شورای عمومی با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با حداقل دوسوم آرای حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره ۱- در جلساتی که موضوع آن انتخاب هیئت رئیسه، دبیرکل، رئیس و نایب رئیس شورای عمومی، بازرس، عضو منتخب سندیکا در شورای­عالی بیمه، پیشنهاد تغییر مفاد اساسنامه، تعیین میزان حق عضویت و نحوه مشارکت مالی اعضا در تامین هزینه­های سندیکا باشد، جلسات شورای عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با رای نصف به علاوه یک تمامی اعضای سندیکا اتخاذ خواهد شد.
تبصره ۲- در خصوص انتخاب هر یک از اشخاص مذکور در تبصره ۱ این ماده، چنانکه در رای‌گیری اول هیچ یک از کاندیدها حائز نصاب مقرر نشوند بین دو نفر از کاندیدها که بیشترین رای را برای تصدی آن سمت کسب کرده‌اند، در همان جلسه و یا جلسه بعد، رای‌گیری مجدد به عمل آمده و فرد دارای رای بیشتر انتخاب خواهد شد.
اعضای سندیکا مکلفند تصمیمات شورای عمومی را اجرا نمایند. تخلف از اجرای تصمیمات شورای عمومی و هیئت رئیسه از طرف هر یک از اعضاء، مشمول اقدامات انضباطی از طرف شورا به شرح زیر است:
تذکر به نماینده عضو متخلف در جلسه شورای عمومی؛
اخطار کتبی به عضو متخلف؛
اخطار کتبی به عضو متخلف با درج در پایگاه اطلاع رسانی سندیکا؛
محرومیت از تمام یا قسمتی از خدمات سندیکا؛
اعلام تخلف به بیمه مرکزی جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی.
تبصره ۱: نحوه رسیدگی به تخلفات و اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامات انضباطی مذکور در این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، توسط سندیکا تهیه و به تایید بیمه مرکزی می­رسد.
تبصره ۲: تصمیمات شورا و هیئت رئیسه نباید با قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورای­عالی بیمه مغایر باشد.
در صورتی که اجرای تصمیمات و طرح­های پیشنهادی سندیکا بر حسب قوانین و مقررات مستلزم جلب موافقت بیمه مرکزی یا سایر مراجع باشد، دبیرکل سندیکا موظف است اقدامات لازم را به عمل آورد.

هیئت رئیسه

بررسی و تأیید برنامه و بودجه سالیانه سندیکا به پیشنهاد دبیرکل و ارجاع آن به شورای عمومی جهت تصویب؛

اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای مناسب به منظور صیانت از حقوق و منافع قانونی و حرفه­ای سندیکا و اعضای آن؛
اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای مصوبات شورای عمومی و نظارت بر حسن اجرای اساسنامه سندیکا و مصوبات شورای مذکور؛
اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار آن؛
ایجاد هماهنگی بین اعضاء سندیکا برای اجرای برنامه­های مصوب شورای عمومی سندیکا به درخواست دبیرکل؛
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص طرح­های پیشنهادی دبیرکل در چارچوب برنامه و بودجه سندیکا؛
بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای دبیرکل در ارتباط با برگزاری دوره های آموزشی، همایش ها و نمایشگاه­های داخلی و خارجی و انتشار کتب و نشریات بیمه­ای؛
کوشش برای توسعه همکاری بین اعضای سندیکا و تقویت سلامت بازار بیمه؛
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درمورد طرح ها و پیشنهادهایی که هر یک از اعضاء سندیکا ارائه می نمایند و عنداللزوم ارجاع آن به شورای عمومی؛
بررسی و رسیدگی به اختلاف بین اعضای سندیکا، همچنین رسیدگی به اختلافات اعضاء با سایر اشخاص در صورت توافق اصحاب دعوی با رعایت قوانین و مقررات ذیربط؛
انجام سایر اموری که شورای عمومی به هیئت رئیسه ارجاع می­نماید.
جلسات هیئت رئیسه سندیکا با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با رأی موافق ۳ نفر از اعضای حاضر اتخاذ می­گردد.
تبصره ۱- هیئت رئیسه در اولین جلسه از میان اعضای خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می‌نماید.
تبصره ۲- نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت رئیسه طبق آیین­نامه­ای است که به تصویب هیئت رئیسه می­رسد.
تبصره ۳- جلسات هیئت رئیسه سندیکا، حداقل یک بار در ماه، با دعوت رئیس هیئت رئیسه تشکیل می­شود، در غیاب وی جلسات با دعوت نایب رئیس تشکیل خواهد شد.

دبیر کل

شورای عمومی یکی از افراد صاحب نظر در امور بیمه­ای با سابقۀ مدیریتی را برای مدت دو سال به سمت دبیرکل سندیکا انتخاب خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

دبیرکل بالاترین مقام اجرایی سندیکا است و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:
سندیکا را در حدود وظایف مقرر به موجب این اساسنامه و در چارچوب بودجه سالانه و مقرراتی که به تصویب شورای عمومی می­رسد، اداره کند؛
پیش­نویس آیین­نامه­ها و مقررات مربوط به اداره سندیکا را طبق مفاد این اساسنامه تهیه و پس از تایید هیئت رئیسه برای تصویب به شورای عمومی ارایه نماید؛
برنامه و بودجه سالانه سندیکا را تنظیم و پس از تایید هیئت رئیسه تا اول اسفند ماه به شورای عمومی تسلیم نماید؛
ترازنامه و حساب درآمد و هزینه سالانه سندیکا را یک ماه قبل از تشکیل جلسه شورای عمومی که به منظور تصویب ترازنامه تشکیل می­شود برای بازرس ارسال نماید؛
امور مالی و تنظیم حسابهای سندیکا را انجام می­دهد؛
سایر وظایفی که شورای عمومی به وی محول می­کند.
دبیرکل، نماینده سندیکا در مراجع قضایی و غیرقضایی، تمامی نهادها و سازمان­های دولتی و غیردولتی است و حق طرح دعوی از طرف سندیکا و دفاع از دعاوی مطروحه علیه سندیکا در تمام مراحل و مراجع را با حق توکیل غیر دارد.
در غیاب دبیرکل انجام وظایف وی را رئیس و یا نایب رئیس هیئت رئیسه به عهده خواهد داشت.

بازرس

شورای عمومی از بین حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، دو شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان بازرس اصلی و علی­البدل برای مدت یک سال انتخاب می­نماید. انتخاب مجدد اشخاص مذکور به عنوان بازرس بلامانع است. شورای عمومی می­تواند هر زمان بازرس را عزل کند به شرط آنکه همان موقع جانشین او را انتخاب نماید.
بازرس موظف است با اطلاع دبیرکل، دفاتر و اسناد مالی سندیکا را رسیدگی و نظر خود را به شورای عمومی تسلیم نماید.
بازرس موظف است حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه سالانه شورای عمومی که برای بررسی ترازنامه و حساب درآمد و هزینه سال قبل سندیکا تشکیل می­شود، گزارش خود را به شورای عمومی و هیئت رئیسه تسلیم کند. دبیر کل موظف است ۵ روز قبل از تشکیل جلسه شورای عمومی نسخه‌ای از آن را برای همه اعضاء ارسال نماید.

فصل چهارم-منابع و سال مالی

منابع مالی سندیکا به شرح زیر است:
حق عضویت اولیه و سالانه اعضای سندیکا؛
درآمد ناشی از انجام هرگونه خدماتی که سندیکا بر اساس وظایف برای اعضای خود یا اشخاص ثالث انجام می‌دهد.
کمک­ها و هدایای دریافتی از اعضاء و سایر اشخاص.
کلیه اسناد مالی و تعهد­آور سندیکا اعم از چک، قرارداد و امثال اینها بایستی ممهور به مهر سندیکا و دارای دو امضاء باشد. یک امضاء آن توسط دبیرکل و امضاء دیگر آن توسط رئیس و یا نایب رئیس هیئت رئیسه خواهد بود. در غیاب دبیرکل، امضاء رئیس شورای عمومی نافذ می­باشد.

تبصره: مکاتبات عادی سندیکا با امضای دبیرکل و مهر سندیکا خواهد بود.

سال مالی سندیکا از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می­یابد.
چنانجه سندیکای بیمه­گران ایران برابر مقررات قانونی و به هر دلیل منحل شود کلیه اموال و دارایی­های آن پس از تسویه با بستانکاران با پیشنهاد هیئت رئیسه و تصویب شورای عمومی تعیین تکلیف خواهد شد.
مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است حسب مورد، تابع قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود.

لازم به اشاره است که این نسخه نزدیکترین نسخه به اساسنامه نهایی است.
اساسنامه قبلی سندیکا به این شرح است

شورایعالی بیمه در اجرای ماده ۷۵ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران را مشتمل بر ۲۶ ماده و ۶ تبصره در جلسات مورخ ۱۲/۳ و ۹/۴/۱۳۸۳ به شرح زیر تصویب نمود که از تاریخ تصویب جایگزین مصوبه مورخ ۲/۶/۱۳۵۱ خواهد شد.

فصل اول – کلیات

ماده ۱٫ سندیکای بیمه گران ایران که در این اساسنامه سندیکا نامیده می شود موسسه ای صنفی و غیرانتفاعی است که برای مدت نامحدود تاسیس می شود و به موجب این اساسنامه اداره خواهد شد.

ماده ۲٫ موسسات بیمه بازرگانی که در ایران فعالیت می نمایند عضو سندیکا شناخته می شوند.

تبصره : شرکتهای بیمه ثبت شده در مناطق آزاد می توانند در صورت تمایل عضو سندیکا باشند.

ماده ۳٫ مرکز سندیکا در تهران می باشد و ممکن است با تصویب شورای عمومی و تایید بیمه مرکزی ایران، مرکز آن در شهری غیر از تهران تعیین شود.

فصل دوم- هدفها و وظایف

ماده ۴- هدفهای سندیکا به شرح زیر است:

الف) ایجاد ، حفظ و توسعه همکاری بین اعضاء.

ب) کوشش برای حفظ و تقویت سلامت بازار بیمه در کشور با ایجاد و گسترش معیارهای اخلاق حرفه ای بین اعضاء.

ج) تلاش در جهت توسعه و ترویج فرهنگ بیمه.

د) کوشش برای ارتقاء توان تخصصی کارکنان موسسات بیمه و سعی در افزایش کارایی و بهره وری اعضا.

ه) رسیدگی و کمک به حل و فصل اختلافات بین اعضاء در صورت درخواست اعضاء.

و) حمایت از حقوق و منافع صنفی اعضا.

ماده ۵ – سندیکا وظایف زیر را برعهده دارد:

الف) انجام وظایفی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده سندیکا می باشد.

ب) اظهار نظر درباره مسائل مرتبط با اهداف سندیکا که از طرف هر یک از اعضا بیمه مرکزی ایران و سایر سازمانها و اشخاص به سندیکا ارجاع می شود.

ج) بررسی و اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مربوط به امر بیمه .

د) کوشش برای آشنا کردن مردم با مزایای بیمه و ارتقاء سطح فرهنگ بیمه در جامعه.

ه) بررسی اطلاعات مربوط به بازار بیمه و انتشار نشریات تخصصی و عمومی بیمه ای.

و) پیشنهاد تغییر یا اصلاح آیین نامه های مربوط به صنعت بیمه و نرخ و شرایط انواع رشته های بیمه ای به بیمه مرکزی ایران.

فصل سوم- ارکان سندیکا

ماده ۶- سندیکا دارای ارکان زیر است :

۱- شوارای عمومی

۲- دبیر کل

۳-خزانه دار

۴-بازرس

۱- شورای عمومی

ماده ۷٫ شورای عمومی شامل تمام موسسات بیمه عضو سندیکاست و عالیترین مقام اجرایی هر موسسه به عنوان نماینده آن موسسه در شورا حضور خواهد یافت. مقام مزبور می تواند به جای خود یکی از اعضاء موظف هیات مدیره را برای شرکت در جلسات شورا کتباً به دبیرکل سندیکا معرفی نماید.

تبصره : به منظور اطلاع از تصمیمات شورا نماینده منتخب رئیس کل بیمه مرکزی ایران می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات شورا شرکت نماید.

ماده ۸ . شورای عمومی از میان نمایندگان اعضاء، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی را برای مدت دوسال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنان برای دوره های بعدی بلامانع است.

از مذاکرات و تصمیمات شورای عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تهیه می شود که به امضاء رئیس و در غیاب وی نایب رئیس شورا رسیده و به اطلاع اعضاء و بیمه مرکزی ایران خواهد رسید.

ماده ۹٫ شورای عمومی حداقل ماهی یک بار به دعوت دبیرکل سندیکا تشکیل جلسه خواهد داد. در دعوتنامه هایی که حداقل ده روز قبل برای تشکیل جلسات شورای عمومی فرستاده می شود باید مکان، تاریخ و ساعت تشکیل و همچنین دستورجلسه نوشته شود. علاوه بر جلسات ماهانه در صورتیکه حداقل پنج عضو تقاضای تشکیل جلسه نمایند و یا رئیس شورای عمومی تشکیل جلسه را ضروری بداند دبیرکل سندیکا موظف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا، شواری عمومی را دعوت نماید.

ماده ۱۰٫ شورای عمومی عالی ترین مرجع برای رسیدگی و اخذ تصمیم دربارۀ تمام امور سندیکاست. امور زیر از جمله وظایف و اختیارات شورای عمومی است :

۱- اتخاذ تصمیم دربارۀ گزارش سالانه دبیرکل و بازرس و تصویب ترازنامه و حساب درآمد و هزینه سندیکا حداکثر تا آخر خردادماه سال بعد.

۲- تصویب بودجه و تعیین خط مشی سندیکا در حدود مقررات این اساسنامه.

۳- انتخاب دبیرکل، خزانه دار و بازرس و تعیین حقوق و مزایای دبیرکل و حق الزحمه خزانه دار و بازرس.

۴- پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه سندیکا وفق ماده ۷۵ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری.

۵- تعیین مقدار حق عضویت و نحوۀ مشارکت اعضاء در پرداخت هزینه های سندیکا که برای کلیه اعضاء یکسان خواهد بود.

۶- کوشش در هماهنگ نمودن روشها و عملیات موسسات عضو در حدود مقررات.

۷- انتخاب یکی از اعضای سندیکا برای عضویت در شورای عالی بیمه وفق بند ۷ ماده ۱۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری.

۸- تعیین کمیسیونهای لازم برای سندیکا و انتخاب اعضاء کمیسیون ها و تصویب آیین نامه های مربوط به آنها.

۹- اتخاذ تصمیم درباره خرید اموال غیر منقول برای سندیکا.

۱۰- اتخاذ تصمیم دربارۀ هر موضوعی که در حدود هدفهای سندیکا توسط دبیرکل مطرح یا از طرف هریک از اعضای سندیکا پیشنهاد می گردد.

تبصره : اعضای سندیکا برای پیشبرد اهداف سندیکا علاوه بر حق عضویت مقرر، می توانند به طور داوطلبانه مشارکت مالی بیشتری داشته باشند.

ماده ۱۱٫ جلسات شورای عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات شورای عمومی با رای نصف به علاوه یک تمامی اعضای سندیکا اتخاذ خواهد شد.

ماده ۱۲٫ اعضای سندیکا مکلفند تصمیمات شورای عمومی را اجرا نمایند. تخلف از اجرای تصمیمات شورای عمومی از طرف هریک از اعضاء، مشمول تدابیر انضباطی از طرف شورا به شرح زیر است:

الف) تذکر به نماینده عضو متخلف در جلسه شورای عمومی.

ب) اخطار کتبی به عضو متخلف.

ج) اخطار کتبی به عضو متخلف با درج در مجله سندیکا.

د) محرومیت از تمام یا قسمتی از خدمات مشترک سندیکا.

ه) اعلام تخلف به بیمه مرکزی ایران.

تبصره ۱ : طرز رسیدگی به تخلفات مذکور در این ماده و نحوه اتخاذ تدابیر انضباطی به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عمومی می رسد.

تبصره ۲ : تصمیمات شورا نبایستی با قوانین و مقررات بیمه و مصوبات شورای عالی بیمه مغایر باشد.

ماده۱۳٫ در صورتی که اجرای تصمیمات و طرح های پیشنهادی شورای عمومی بر حسب قوانین و مقررات مستلزم جلب موافقت بیمه مرکزی ایران یا سایر مراجع باشد دبیرکل سندیکا موظف است اقدامات لازم را به عمل آورد.

۲- دبیرکل

ماده ۱۴٫ شورای عمومی یکی از افراد صاحب نظر در امور بیمه ای با سابقۀ مدیریتی را برای مدت دوسال به سمت دبیرکل سندیکا انتخاب خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده ۱۵٫ دبیرکل بالاترین مقام اجرایی سندیکاست و اختیارات وی توسط شورای عمومی تعیین می شود و موظف است :

۱- سندیکا را در حدود وظایف مقرر به موجب این اساسنامه و در چارچوب بودجه سالانه و مقرراتی که به تصویب به شورای عمومی می رسد اداره کند.

۲- پیش نویس آیین نامه ها و مقررات مربوط به اداره سندیکا را طبق مفاد این اساسنامه تهیه و برای تصویب به شورای عمومی پیشنهاد نماید.

۳- بودجه سالانه سندیکا را با نظر خزانه دار تنظیم و تا اول اسفند ماه به شورای عمومی تسلیم نماید.

۴- ترازنامه و حساب درآمد و هزینه سالانه سندیکا را که خزانه دار تنظیم نموده یک ماه قبل از تشکیل جلسه شورای عمومی که به منظور تصویب ترازنامه تشکیل می شود برای بازرس ارسال نماید.

ماده ۱۶٫ دبیرکل، نماینده سندیکا در مراجع قضایی و غیر قضایی و تمامی نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی است و حق طرح دعوی از طرف سندکیا و دفاع از دعاوی مطروحه علیه سندیکا در تمام مراحل و مراجع را با حق توکیل غیر دارد.

ماده۱۷٫ دبیرکل می تواند یک نفر را که دارای شرایط مذکور در ماده ۱۴ باشد با تصویب شورای عمومی به عنوان قائم مقام انتخاب و با مسئولیت خویش قسمتی از اختیارات خود را به او واگذار نماید. قائم مقام در غیاب دبیرکل انجام وظایف او را به عهده خواهد داشت.

۳- خزانه دار

ماده۱۸٫ شورای عمومی باید یکی از اعضاء را به عنوان خزانه دار برای مدت دو سال انتخاب نماید. انتخاب مجدد خزانه دار بلامانع است. خزانه دار موظف است برای مدت غیبت خود یک شخص حقیقی را با موافقت شورای عمومی به جای خود معرفی نماید.

ماده ۱۹٫ خزانه دار، مسئول امور مالی و تنظیم حسابهای سندیکا می باشد.

۴- بازرس

ماده ۲۰٫ شورای عمومی یک شخص حقیقی یا حقوقی را از بین حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان بازرس برای مدت یک سال انتخاب می نماید. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است. شورای عمومی می تواند هر زمان بازرس را عزل کند به شرط آنکه همان موقع جانشین او را انتخاب نماید.

ماده ۲۱٫ بازرس موظف است با اطلاع دبیرکل، دفاتر و اسناد مالی سندیکا را رسیدگی و نظر خود را به هیأت رئیسه شورای عمومی تسلیم نماید.

ماده ۲۲٫ بازرس موظف است حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه سالانه شورای عمومی که برای بررسی ترازنامه و حساب درآمد و هزینه سال قبل سندیکا تشکیل می شود گزارش خود را به رئیس شورای عمومی و دبیرکل تسلیم کند و رئیس شورا موظف است قبل از تشکیل جلسه شورای عمومی نسخه ای از آن را برای همه اعضاء ارسال نماید.

فصل چهارم – منابع و سال مالی

ماده ۲۳٫ منابع مالی سندیکا به شرح زیر است :

۱- حق عضویت اولیه و سالانه اعضای سندیکا.

۲- درآمد ناشی از انجام خدمات مطالعاتی و انتشاراتی که سندیکا برای اعضای خود یا اشخاص ثالث انجام می دهد.

۳-کمک ها و هدایای دریافتی از اعضاء و سایر اشخاص.

ماده۲۴٫ کلیه اسناد مالی و تعهد آور سندیکا اعم از چک، قرارداد و امثال اینها بایستی ممهور به مهر سندیکا و دارای دو امضاء باشد. یک امضاء آن توسط دیبرکل و امضاء دیگر آن توسط خزانه دار خواهد بود. در غیاب دبیرکل، امضاء رئیس شورای عمومی نافذ می باشد.

تبصره: مکاتبات عادی سندیکا با امضای دبیرکل و مهر سندیکا خواهد بود.

ماده ۲۵٫ سال مالی سندیکا از اول فروردین هرسال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد.

ماده ۲۶٫ مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است حسب مورد قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود.

نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا