اخبار مهماقتصاد و داراییاقتصادیبیمهپول وسرمایهپیشخوان

احتمال افزایش ریسک نقدینگی

عملکرد شرکت های زیر 50 تریلیون تومان در شش ماهه نخست سال 1400

اقتصادناب_آنچه باید از آن ابراز نگرانی کرد بروز و ظهور مجدد بحران نقدینگی در شرکت‌های بیمه است. به گونه‌ای که بخش اعظم دارایی بسیاری از شرکت‌ها مطالبات بوده و در عمل دست مدیران از استفاده و بهره‌ور کردن آنها خالی است. شناسایی هزینه مالی در برخی از شرکت‌های بیمه‌ای نشانه‌ای بارز از پر رنگ شدن این مشکل

به گزارش اقتصادناب  به نقل از بیمه داری نوین، در گزارش پیشین به عملکرد تفکیکی شرکت‌های بیمه بزرگ در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ پرداخته شد. در این گزارش به بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی کوچک (با مانده دارایی کمتر از ۵۰ هزار میلیارد ریال) در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ و تغییرات آنها نسبت به شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ می‌پردازیم.

بیمه رازی: بیمه رازی توانسته زیان‌دهی شش ماهه سال قبل خود را در شش ماهه نخست سال جاری به سوددهی تبدیل کند. حق بیمه دریافتی شرکت در شش ماهه ابتدایی سال جاری ۶۰ درصد رشد کرده این در حالی است که خسارت پرداختی با کاهش ۲ درصدی همراه بوده است با این همه، کاهش قابل توجه درآمد سرمایه‌گذاری‌ها و سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی دستاورد شرکت را در این زمینه را کمرنگ کرده است. با وجود سودآوری در این دوره، بیمه رازی همچنان با ۲.۷ هزار میلیارد ریال، سنگین‌ترین زیان انباشته را در بین تمامی شرکت‌های بیمه مورد بررسی

بیمه سینا: بیمه سینا در شش ماهه نخست سال جاری به روند سودآوری خود در سال‌های قبل تداوم بخشید هر چند رقم سود گزارش‌شده در این دوره نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ با افت حدود ۴۴ درصدی همراه شده است. در این شرکت در دوره مورد بررسی، حق بیمه دریافتی ۲۱ درصد رشد و خسارت پرداختی ۵۳ درصد افت داشته این عملکرد یکی از بهترین عملکرد‌ها در بین شرکت‌های بیمه مورد بررسی است. با این همه، سود سرمایه‌گذاری‌های شرکت ۸۱ درصد افت کرده تا در عمل کارنامه درخشان شرکت در حوزه بیمه‌گری بی‌اثر شود. در حوزه‌های غیر بیمه‌ای نیز کاهش ۸۷ درصدی درآمدهای غیر عملیاتی بسیار قابل توجه است.

بیمه نوین: بیمه نوین در سال‌های اخیر عملکرد قابل قبولی از خود بر جای گذاشته و روندی صعودی به خود گرفته بود در شش ماهه نخست سال جاری با افت سود آوری همراه شد به گونه‌ای که سود خالص شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۸ درصد کاهش یافت. در این شرکت نیز همچون بسیاری دیگر از شرکت‌ها عملیات بیمه‌گری به دلیل کاهش نسبت پرداخت خسارت، با رشد سودآوری همراه شد. اما کاهش سود سرمایه‌گذاری‌ها باعث شد تا این عملکرد در عمل بی‌تأثیر شده و در نهایت سود فعالیت بیمه‌ای با کاهش ۲۸ درصدی همراه شود. در بخش عملیات غیر بیمه‌ای، شرکت در شش ماهه سال قبل ۳۱۷ میلیارد ریال سود از محل تعسیر ارز شناسایی کرده که این عدد در سال جاری تکرار نشده است.

بیمه تجارت نو: بیشترین افت سود خالص در بین شرکت‌های فعال در صنعت بیمه در شش ماهه نخست سال جاری به شرکت بیمه تجارت نو مربوط است. سود خالص شرکت در این دوره تنها ۱۳۳ میلیارد ریال بوده این در حالی است که حاصل عملکرد شرکت در شش ماهه سال قبل سود خالص ۲۵۸۱ میلیارد ریالی بوده است. افت درآمدهای شرکت از محل سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین ریزش درآمدهای غیر عملیاتی از مهم‌ترین دلایل این کاهش سودآوری به شمار می‌روند. افزایش ۶۱ درصدی حق بیمه دریافتی و همچنین رشد ۸۴ درصدی خسارت پرداختی نیز چکیده عملکرد شرکت در حوزه بیمه‌گری بوده است. شرکت در شش ماهه نخست سال جاری، اقدام به افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته و اندوخته کرده که ریسک تقسیم سود و خروج پول از شرکت را تا حد زیادی کاهش داده است.

بیمه سرمد: بیمه سرمد تنها شرکت در میان شرکت‌های مورد بررسی است که مانده دارایی‌ها آن با کاهش مواجه شده است. در این شرکت سود خالص ۲۰۴۸ میلیارد ریالی در شش ماهه سال قبل در سال جاری به زیان خالص ۹۷۱ میلیارد ریالی تبدیل شده است. هر چند عملکرد شرکت در زمینه بیمه‌گری با ثبت نرخ رشد ۴۵ درصدی درآمد حق بیمه در مقابل با نرخ افزایش ۲۳ درصدی پرداخت خسارت موفق بوده و یکی از بهترین نسبت‌های پرداخت خسارت را در بین شرکت‌های هم‌گروه داشته است؛ اما کاهش ۸۳ درصدی درآمد سرمایه‌گذاری‌ها باعث شده تا در نهایت سود خالص فعالیت بیمه‌ای بیمه سرمد ۹۳ درصد کاهش یابد. با ثبت این عملکرد، بیمه سرمد یکی از ضعیف‌ترین عملکرد‌ها را از حیث بازده دارایی‌ها و حاشیه سود خالص در میان شرکت‌های بیمه‌ای در شش ماهه نخست سال داشته است. با توجه به اینکه بیمه سرمد در شش ماهه نخست سال جاری همواره به حواشی مدیریتی دست به گریبان بوده بازگشت ثبات مدیریتی می‌تواند شرکت را به دوران سودآوری بازگرداند.

 

بیمه میهن: عملکرد شش ماهه بیمه میهن در شش ماهه سال جاری همانند سال قبل زیان‌بار بوده است. در این شرکت نیز همچون بسیاری دیگر از شرکت‌ها عملیات بیمه‌ای به دلیل فزونی نرخ رشد حق بیمه (۶۵ درصد) در مقابل نرخ افزایش خسارت پرداختی (۲۱ درصد)، عملیاتی موفق بوده اما کاهش ۹۱ درصدی درآمد سرمایه‌گذاری‌ها باعث شده در سود فعالیت بیمه‌گری شرکت تغییر چندانی نیابد. با این حال، این سود کفاف هزینه‌های عمومی و اداری شرکت نداده تا در نهایت شرکت زیان خالصی معادل ۲۰۰ میلیارد یال اعلام کند که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد بیشتر شده است. با گزارش این زیان، زیان انباشته بیمه میهن نسبت قبل سنگین‌تر شد تا شرایط برای این شرکت بیش از پیش بحرانی‌تر شود. در ترازنامه شرکت، اختصاص ۵۱ درصد از دارایی‌ها به مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان است که در عمل حدود نیمی از دارایی‌ها شرکت را از فریز کرده است. با تداوم این شرایط، تغییر قابل توجه در عملکرد شرکت در ماه‌ها و سال‌های آینده چندان محتمل نیست.

بیمه زندگی خاورمیانه: ریزش قابل توجه در سود خالص، ماحصل عملکرد بیمه زندگی خاورمیانه در شش ماهه نخست سال جاری بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در نیمه نخست سال قبل بیمه خاورمیانه از محل فروش دارایی‌های خود ۲.۲ هزار میلیارد ریال و از محل تسعیر ارز ۳.۲ هزار میلیارد ریال سود شناسایی کرده این در حالی است که در سال جاری درآمدهای مورد اشاره تکرار نشده‌اند. این موضوع علت اصلی کاهش سودآوری شرکت است. با این حال از دلایلی همچون فزونی نرخ رشد خسارت پرداختی بر حق بیمه دریافتی، کاهش ۶  درصدی درآمد سرمایه‌گذاری‌ها، رشد ۲۹ درصدی هزینه‌های بیمه‌ای و همچنین افزایش ۶۹ درصدی هزینه‌های عمومی و اداری در این خصوص نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.

بیمه حکمت صبا: گزارش زیان خالص ۲۲۲ میلیارد ریالی در شش ماهه نخست سال جاری عملکرد بیمه حکمت صبا را ضعیف‌ترین در میان شرکت‌های مورد بررسی نمایش می‌دهد. این در حالی است که حاصل عملکرد شرکت در شش ماهه نخست سال ۹۹ سود خالص ۱۵۰ میلیارد ریالی بوده است. با بررسی‌های جزئی‌تر، عللی مختلفی را می‌توان برای زیان‌دهی بیمه حکمت صبا برشمرد. فزونی نرخ رشد خسارت پرداختی نسبت به حق بیمه دریافتی و به تبع آن کاهش سودآوری عملیات بیمه‌ای، از مهم‌ترین دلایل آن است. نرخ رشد حق بیمه در شش ماهه نخست سال ۲۹ درصد بوده این در حالی است که نرخ رشد خسارت پرداختی ۹۳ درصد بوده است. نسبت خسارت شرکت در این دوره ۱۰۰ درصد بوده که یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای بیمه‌ای در بین شرکت‌های مورد بررسی است. رتبه عملکردی شرکت از حیث حاشیه سود خالص و بازده دارایی‌ها نیز از در زمره ضعیف‌ترین عملکردهاست. در ترازنامه شرکت، حدود نیمی از مانده دارایی‌ها به مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان اختصاص یافته که تا حد زیادی از پویایی دارایی‌های شرکت کاسته است.

نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا