اخبار مهماقتصادیبیمهویژهپیشخوان

آیین نامه بازار یابی آنلاین محصولات بیمه ای ، چالش ها و خطرات

اقتصادناب_بازاریابی دیجیتال پدیده جدید دهه اخیر در بازار محسوب می شود اما باید در نظر گرفت همراه نشدن با این پدیده بهای گزافی را برای این شبکه به همراه خواهد داشت ./ خطر دیگری که شاید اجرای بکباره این آیین نامه صنعت بیمه را تهدید می کند ثالث فروشانی هستند که با اتکاء صرف به فروش محصول بیمه ای ثالث در معرض تهدید قرار خواهتد گرفت و چه بسا شغل خود را از دست خواهند داد مگر اینکه در نحوه بازار یابی و فروش خود تغییر ایجاد کنند.

به گزارش اقتصادناب، آئین نامه پیشنهادی بیمه مرکزی در خصوص بازاریابی محصولات بیمه ای بصورت آنلاین در کارگروه تخصصی سندیکای بیمه گران بررسی شد.

کاهش هزینه های بیمه گری و ایجاد شرایط مناسب و آسان جهت استفاده از خدمات بیمه ای توسط بیمه گذاران و مشتریان از طریق سرویس های آنلاین از اهداف پیش بینی شده در تنظیم آئین نامه فوق الذکر است.

در این جلسه رعایت حقوق گروهی ذینفعان و جلوگیری از ایجاد چالش های جدید اجتماعی و حرفه ای اخذ تصمیم جامع و مناسب مورد تاکید اعضا قرار گرفت و مقرر شد از کارشناسان فنی رشته های مربوطه بیمه به منظور بررسی بیشتر دعوت بعمل آید.

بر اساس این گزارش ، به نظر می رسد بیمه مرکزی با افزایش استارت آپهای بیمه ای جهت بازار یابی و فروش محصولات بیمه ای از یک سو و توسعه تکنولوژی و روش های مدرن بازاریابی از سوی دیگر تصمیم گرفته است تا با تدوین آیین نامه ای وارد عمل شود.

پیش ازین رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص نحوه فعالیت استارت آپهای بیمه ای که عمدتا به بازار یابی محصولات بیمه می پردازند اذعان داشته که بیمه مرکزی مخالفتی با فروش و بازار یابی آنلاین رشته های بیمه ای ندارد اما این فعالیت ها باید هدفمند و تحت نظارت بیمه مرکزی باشد در این راستا به نظر می رسد بیمه مرکزی و سندیکا قصد دارند تا نحوه فعالیت سامانه های انلاین   بیمه را منسجم و منظم کنند.

اگر چه که به نظر می رسد صنعت بیمه ایران به دلیل ماهیت فروش محصولات بیمه ای از یک سو و مهیا نبودن زیر ساختهای آی تی از سوی دیگر در این راه با چالش هایی روبرو خواهد بود ضمن اینکه بر هیچکس پوشیده نیست که مسیر حرکت بازار های مالی امروزه از گذرگاه آی تی می گذرد و صنعت بیمه نیز ازین قاعده مستثنی نخواهد بود.

برای جرکت در این مسیر نگاهی به نحوه فروش و بازار یابی انلاین محصولات بیمه ای در بازار بیمه جهان خالی از لطف نخواهدبود.

خطر تکرار بازار بیمه هند در انتظار شبکه فروش نمایندگان بیمه
یکی از تحلیلی هایی که در بازار بیمه هند  سالهای  اخیر مطرح شده ، ورود شرکتهای جدید بیمه ای  وتشدید رقابت به علت کاهش رشد تقاضا در این کشور می باشد. به نحوی که شرکتهای بیمه برای جذب مشتریان بیشتر و ربودن مشتریان یکدیگر به ابتکارات جدیدی از جمله توسل به تکنولوژی های جدید برای افزایش و کسب سهم فروش اقدام می نماید.

در روشهای نوین فروش بیمه در کشور هند برخی شرکتها اخیراً اقدام به فروش انلاین بیمه از طریق اینترنت نموده و با تشویق گسترده و تخفیفات ویژه ای  که برای این قبیل خریدها ایجاد نموده اند به رقابت دیجیتالی با یکدیگر می پردازند. این شرکتها با حذف  کارمزدهای شبکه فروش در نرخهای اینترنتی  و کاهش هزینه در فرایندهای داخلی شرکت در واقع به ایجاد مزیت  رقابتی  در قیمت نسبت به  نرخ گذاری اقدام می نمایند تا با اعمال این تخفیفها بتوانند در به دست آوردن مشتریان جدید و سهم بیشتر بازار موفق عمل نمایند.

انجمن ریسک و بیمه ایران در این خصوص می نویسد ، این تجربه بازار بیمه هرچند تجربه موفقی برای این کشور محسوب می شد اما خطرات  زیادی را برای شبکه فروش حضوری بیمه ایجاد می نمود ، هر چند بودند فروشندگانی که به واسطه تجربه و تلاش مضاعف خود در حفظ سهم بازار  موفق نشان دادند ، اما این رقابت در مجموع منجر به کاهش سهم شبکه توزیع شد.  در گزارش سندیکای بیمه گران در بررسی آیین نامه بازاریابی آنلاین بیمه آمده است :
“کاهش هزینه های بیمه گری و ایجاد شرایط مناسب و آسان جهت استفاده از خدمات بیمه ای توسط بیمه گذاران و مشتریان از طریق سرویس های آنلاین از اهداف پیش بینی شده در تنظیم آئین نامه فوق الذکر است.
در این جلسه رعایت حقوق گروهی ذینفعان و جلوگیری از ایجاد چالش های جدید اجتماعی و حرفه ای اخذ تصمیم جامع و مناسب مورد تاکید اعضا قرار گرفت و مقرر شد از کارشناسان فنی رشته های مربوطه بیمه به منظور بررسی بیشتر دعوت بعمل آید.”
نتیجه این بررسی هر چه خواهد بود این شبکه فروش حضوری بیمه است که می بایست از راهکارهای خود برای بهره مندی از شرایط جدید اقدامات لازم را بعمل آورد و سهم سالها حضور و تلاش خود را به واسطه حق تاثیر گذاری بر سندیکا مطالبه نماید .

بازاریابی دیجیتال پدیده جدید دهه اخیر در بازار محسوب می شود اما باید در نظر گرفت همراه نشدن با این پدیده بهای گزافی را برای این شبکه به همراه خواهد داشت که امیدواریم تمهیدات اجرایی این نوع بازاریابی و آیین نامه منجر به خروج طیف گسترده ای از افراد فعال در شبکه توزیع و فروش بیمه نامه نگردد.

به گزارش اقتصادناب برخی کارشناسان معتقدند اگر چه بازار یابی دیجیتال در بازار بیمه ایران لازمه همراه شدن با تحولات روز جهانی است اما از سویی چالش هایی نیز به دنبال خواهد داشت  از جمله  حذف درصد قابل توجهی از شبکه فروش ، از بین رفتن تعداد قابل توجهی شغل که دولت برای ایجاد مجددا همان تعداد شغل باید هزینه های چند برابری انجام دهد.

از سوی دیگر با توجه به حذف تعداد قابل نوجهی دفاتر نمایندگی تعداد زیادی از بیمه نامه های غیر ثالثی را که نماینده در اثر مراجعه به دفترش از بیمه گذار جذب میکرد حذف میشود ضمن اینکه  در اثر حذف تعداد زیادی بیمه غیر از ثالث ، شرکت های بیمه تعداد متنابهی بیمه که فقط و فقط از بازاریابی چهره به چهره نماینده با بیمه گذار جذب میشد را از دست میدهد که تحت هیچ شرایطی این بیمه از طریق بازاریابی اینترنتی قابل جذب نیست .

ضمن اینکه به زعم برخی کارشناسان در حالیکه امار خسارت بیمه ثالث همچنان وجود دارد  فقط شرکت های بیمه درصدی از صدور را که به نماینده میدادند حذف می کنند ولی در ازای آن ضرر بزرگتری که از دست دادن غیر ثالث ها است را متحمل میشوند .

این گزارش می افزاید ، خطر دیگری که شاید اجرای بکباره این آیین نامه صنعت بیمه را تهدید می کند ثالث فروشانی هستند که با اتکاء صرف به فروش  محصول بیمه ای ثالث در معرض تهدید قرار خواهتد گرفت و چه بسا شغل خود را از دست خواهند داد مگر اینکه در نحوه بازار یابی و فروش خود تغییر ایجاد کنند.

البته شاید پیاده سازی  بازار یابی و فروش انلاین محصولات بیمه ای از زاویه ای سبب شود نمایندگان و بازار یابان متکی به ثالث به تکاپو وادار شوند و سبد پرتفوی خود را تنوع یخشند و از فروش تک محصولی خارج شوند.

اما به نظر می رسد در حالیکه حرکت در مسیر دیجیتال از ضروریات امروز صنعت بیمه است و بسیاری از بازار های نوظهور نیز در این مسیر گام برداشته اند اما به دلیل اتکا صنعت بیمه ایران به رشته ثالث و پاره ای مشکلات زیر ساختی این حرکت باید گام به گام صورت گیرد تا موجب متضرر شدن شرکتهای بیمه نشود چرا که در صورتیکه نظارت کارشناسی در پیاده سازی این آیین نامه استخرا ج نگردد ،صنعت بیمه به سوی بحرانی بسیار خطرناک  پیش می رود

نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا