ضرابی: ندانم کاری فساد است و نهادناظر در مقابله با یک بیمه خصوصی ندانم کاری کرد

دکمه بازگشت به بالا