۱۵۰۰میلیارد تومان برای بیمه خسارت کشاورزی در کشور اختصاص داده شد

دکمه بازگشت به بالا