سازوکار استفاده از چک مشخص شد

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن