خسارت برآوردی شرکت بیمه “ما” حدود ۶۷میلیارد ریال است

دکمه بازگشت به بالا