برگزاری جلسه ستاد اربعین بیمه ایران  جلسه ستاد اربعین با حضور دکتر رضائی سرپرست بیمه ایران برگزار شد.

دکمه بازگشت به بالا