اقتصادناب_هیئت دولت در بخشنامه ای شرکتهای دولتی را مکلف کرد، اطلاعات خود را به سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی ارائه نمایند.

به گزارش اقتصادناب هیئت وزیران در مصوبه ای، به استناد بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف سازی و اقتصاد و سالم سازی آن و بند ۴-۲ بسته ارتقا توان تولید ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی  کلیه وزارت خانه ها، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف به تکمیل اطلاعات خود در سامانه  جدید وزارت اقتصاد کرد.

بر این اساس اخیرا سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی، به منظور تجمیع و نگهداری اطلاعات بنگاههای اقتصادی فعال زیر نظر دولت و مدیران آنها طراحی پیاده سازی و راه اندازی شده است.