جناب آقای دکتر سهراب دل انگیزان
خبر مسرت بخش انتصاب شایسته ی حضرت عالی را به عنوان رئیس شعبه انجمن بازاریابان ایران  را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

ازدر گاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسلامی مسالت دارد. و شکر الله سعیهم.

غلامحسن شاه حسینی مدیرمسئول سایت اقتصادناب