به گزارش اقتصاد ناب از مرکز مهاباد، بخشدار مرکزی مهاباد گفت: طبق تفاهمنامه ای که بین بیمه ایران و استانداری آذربایجانغربی صورت گرفته است اماکن مسکونی روستاییان در برابر حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی بیمه می شود.

پاکزاد افزود: هزینه یکساله این بیمه ۱۸ هزارتومان است که نصف این مبلغ از طریق دهیاریها پرداخت می شود و نصف دیگر آن را متقاضی پرداخت می کند.

وی تصریح کرد: سقف تعهدات بیمه نسبت به پرداخت خسارت به روستاییان مبلغ ۳۰ میلیون تومان است.

روستاییان برای بهره مندی از بیمه اماکن مسکونی باید به دهیاریها و شورای اسلامی روستاها مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.