March 21,2019 | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

WWW.EGHTESADNAB.IR

خیال بافی

اولین بار که تورا دیدم نه شبیه شاه زاده ی اسب سوار رویاها بودی ،
نه شبیه جوانکی ساز به دوش ..
و نه شبیه مرده شاعری که برایم سهراب و حافظ بخواند تا دیوانه اش بشوم.
تو حتی شبیه آن مرد رویایی قصه های مادربزرگ هم نبودی…
تو فقط ….ساده و خاص شبیه خودت بودی…
همین سادگی تورا برایم خاص ترین موجود هستی کرد
که با هربار دیدنت قلبم چنان به تپش در می آمد که گویی زلزله ای ۱۰ ریشتری تمام وجودم را یه ویرانی میکشاند…
#تراوشات_ذهن _درگیرم
#س_سایه