اقتصادناب_تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ابلاغ شد.

به گزارش اقتصادناب،تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ هیأت وزیران درخصوص”اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه”، طی نامه شماره ۱۳۷۲۶۴ در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

متن تصویب نامه هیات وزیران:

ایین نامه نحوه انتقال تخفیفات: