اقتصادناب_کرمانشاه؛آیین تکریم و معارفه سرپرست اسبق و ریاست جدید سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان کرمانشاه  با حضور مدیران و سران اقتصادی صاحبان صنفی ،اصناف و بازرگانان استان درحال برگزاریست.