به گزارش اقتصادناب در ششمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه کشور، روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران ،با مدیریت جناب آقای سادات میر (مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی بیمه ایران ) به عنوان مقام برتر بخش ارتباطات رسانه ای صنعت بیمه که مهمترین وظیفه روابط عمومی ها میباشد انتخاب شد و طی مراسمی از ایشان تقدیر بعمل آمد.