به گزارش اقتصادناب بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در خصوص شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده، دارندگان چک‌های تضمین‌شده‌ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده‌اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می‌توانند وجه آن را نقداً دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند.