با سیر در تاریخ اولین علائم وجود بیمه در ایران باستان را می توان در لوح ها و اسناد به دست آمده ملاحظه کرد.

این اسناد فارغ از تمام شگفتی هایش تدبیر بلندهمتان تاریخ این مرز و بوم را برایمان آشکار می کند که ایرانیان میراث دار بزرگ فرهنگی سترک هستند.

پس ما باز هم به صنعت  بیمه خود افتخار می کنیم

و روز بیمه را به مردم و خانواده بیمه در کشورعزیزمان ایران تبریک می گوییم.

باتشکر غلامحسن شاه حسینی