اقتصادناب_”مدیر بیمه‌های آتش سوزی این شرکت با بیان عمکرد و فعالیت های این بخش در سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۶عنوان کرد:تعداد۲۹۰۳ پرونده خسارت توسط کارشناسان این حوزه مدیریتی در سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت که منتج به پرداخت خسارت بالغ بر ۹۱میلیارد ریالی به زیاندیدگان زلزله غرب کشور گردید.”

علیرضا ضیایی پور افزود:در سال ۱۳۹۷نیز با بررسی حدود ۱۰پرونده دیگر مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال خسارت به آسیب دیدگان پرداخت شد.