جناب آقای مهندس عباس قبادی..

《احتراما انتصاب حضرتعالی را در سمت معاون بازرگانی داخلی، وزیر محترم صنعت معدن تجارت ، تبریک و خداوند منان را شاکریم که در این جایگاه خطیر  افراد شایسته ای همچون شما درحال خدمت به کشور عزیرمان ایران میباشند..》

باتشکر مدیر مسئول سایت اقتصاد ناب