به گزارش اقتصاد ناب آتش سوزی گسترده در بندر «ساوونا» در ایتالیا صد‌ها مازراتی و فیات را سوزاند. آتش سوزی پس از جرقه برق در یکی از ترمینال‌های این بندر، جایی که صد‌ها خودرو نگهداری می‌شد، به وقوع پیوست.

صد‌ها مازراتی در آتش سوخت (عکس)

صد‌ها مازراتی در آتش سوخت (عکس)