اقتصادناب_وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش دولت و بانک مرکزی برای کاهش فاصله قیمت ارز در بازار ثانویه و ارز نیمایی خبر داد.

به گزارش اقتصادناب، رضا رحمانی با بیان اینکه اگر ارز حاصل از صادرات به اقتصاد ملی برگردد عامل مهمی در کاهش فاصله قیمت ارز در بازار ثانویه با ارز نیمایی خواهد بود، گفت: اکنون دولت منابع ارزی مناسبی در اختیار دارد و این می‌تواند در کاهش فاصله نرخ این دو ارز در بازار تاثیرگذار باشد.

وی متذکر شد: سهم ارز بازار ثانویه در اقتصاد ملی فقط سه درصد برآورد می‌شود اما بیشتر تاثیر آن روانی است و انتظار داریم دولت و بانک مرکزی با اجرای طرح‌های مناسب اقتصادی فاصله این ۲ را کاهش دهد.

منبع: ایلنا