به گزارش اقتصادناب،طی حکمی از سوی بهمن یزدخواستی سرپرست و رئیس هیات مدیره  شرکت بیمه رازی، اسماعیل ملکی به عنوان مدیر مالی این شرکت منصوب شد.

پیش ازین داریوش محمدی در پست مدیریت مالی شرکت بیمه رازی فعالیت داشت.

گقتنی است ، محمدی از جمله افرادی است که از نیروهای امرالهی محسوب می شود و در تیم مدیریتی که وی با خود به بیمه رازی اورد،همراه وی بود.